St. Sava Boston Weekly news & updates
December 17th, 2021
Tonight/ Вечерас
Children's Day/ Детињци
Happy Children's Day to all kids in our parish!
Срећни Детињци свој деци у нашој парохији!
Just as the blood relationship between parents and children is indissoluble, the religious tie between true Christians and Christmas is inseparable. This is the reason why our calendar proposes three holidays before Christmas: Children’s, Mother’s, and Father’s Day. 
Read more here.
Хри­шћан­ство је да­ло огро­ман зна­чај по­ро­ди­ци и по­ро­дич­ном жи­во­ту. Има­ју­ћи и то у ви­ду, на­ша Срп­ска Пра­во­слав­на Цр­ква по­све­ти­ла је три по­след­ње не­де­ље пред Бо­жић по­ро­ди­ци и по­ро­дич­ном жи­во­ту, па та­ко има­мо не­де­љу по­себ­но по­све­ће­ну де­ци, по­себ­но мај­ка­ма и по­себ­но оци­ма.
Читајте више овде.
St. Nicholas - The blessing of Slava kolach
All who celebrate St. Nicholas can bring their Slava kolach either on Saturday, December 18 at Vespers at 6 pm, or on Sunday, December 19 at 9 am.
For individual appointments on Friday or Saturday, please call Fr. Aleksandar at 781-771-2030.
Благосиљање славских колача за Никољдан
Сви славари који славе Никољдан могу донети славске колаче или у суботу на вечерње у 18 часова или у недељу, 19. децембра, у 9 часова ујутру.
За појединачне термине у петак и суботу, обратите се оцу Александру на 781-771-2030.
St. Nicholas/ Св. Николај
This glorious saint, celebrated even today throughout the entire world, was the only son of his eminent and wealthy parents, Theophanes and Nona, citizens of the city of Patara in Lycia. Since he was the only son bestowed on them by God, the parents returned the gift to God by dedicating their son to Him.
Свети Никола је рођен у граду Патара у области Ликија у Малој Азији, на прибријежију Средоземног мора, од родитеља Теофана и Ноне, у време римског цара Валеријана. Још као дете Никола је показивао необичне душевне дарове. Када је одрастао и изучио школе, желио је да ступи у свештенички чин, те га његов стриц, архиепископ, произведе за свештеника града Мира.
Прочитајте више на: http://www.spc.rs/sr/sveti_nikola_zitije
Sunday School Announcement/ Обавештење Недељне школе
Dear Parents,
Sunday School/Folklore classes are canceled on December 19, December 26 and January 2.
Classes resume on January 9th, 2022.
Драги родитељи,
Часови Недељне школе/фолклора су отказани за 19. и 26. децембар, и 2. јануар.
Враћамо се назад у клупе 9. јануара, 2022.
St. Sava 2022/ Св. Сава 2022.
Dear Parents, 

Attached please find the link to poems for the St. Sava celebration, as well as the link to the sign-up sheet. The St. Sava program will be on Sunday, January 30, 2022, following the Liturgy. Please sign up by January 22 to be included in the official program. We will likely have a rehearsal on Sunday, January 23. This is open to all children- you don't have to be enrolled in Sunday School to participate.

As you will see when you open the link, there are some poems that are intended to be recited by multiple kids. They are short conversations or mini plays. Please coordinate with siblings or friends if you would like to choose one of these for your child.

Scroll down to page 15 for poems in the Serbian language.


Драги родитељи,

Прилажемо вам листу песмица за светосавску прославу, као и линк за пријаву. Светосавски прoграм ће се одржати у недељу, 30. јануара, 2022., одмах после Литургије. Молимо вас да изаберете песмицу до 22. јануара. Пробу ћемо највероватније имати недељу дана раније, 23. јануара. Програм је отворен за сву заинтересовану децу, без обзира да ли су чланови Недељне школе или не.

Као што можете видети, неке песмице се могу рецитовати у групи од пар деце. Можете удружити браћу и сестре, или родбину и пријатеље, па се договорити међусобно ко ће који део да изводи.

Песмице на српском језику почињу од 15. странице.


*2022 Luncheon Schedule coming soon!
Fundraiser 2021/Донаторско 2021
Our fundraising goal is to raise $100,000 in 2021. We are grateful for the donations that continue to arrive both in the mail and online, and we will update you with our final number. If you have not had the opportunity to send in your donations, there is still time before the end of the calendar year.

Циљ овогодишње донаторске кампање је да прикупимо $100,000. С обзиром дам донације и даље стижу и поштом и електронским путем, обавестићемо вас о коначној суми. Ви који још увек нисте послали донацију, или се заложили да шаљете убудуће, молимо вас да нам доставите до краја године, или поштом или електронски преко наше веб странице.

Our Community Announcements
If you have family news you would like to share with our community, please submit your listing to parishoffice@stsavaboston.org by Thursday in order to be published in our weekly news on Friday.

*No Business Advertisement*
Library/Библиотека
26th Sunday after Pentecost

Then He spoke a parable to them, saying: “The ground of a certain rich man yielded plentifully. And he thought within himself, saying, ‘What shall I do, since I have no room to store my crops?’ So he said, ‘I will do this: I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. ‘And I will say to my soul, “Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink, and be merry.”’ But God said to him, ‘Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have provided?’ So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.”
And He came down with them and stood on a level place with a crowd of His disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem, and from the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear Him and be healed of their diseases, as well as those who were tormented with unclean spirits. And they were healed. And the whole multitude sought to touch Him, for power went out from Him and healed them all. Then He lifted up His eyes toward His disciples, and said: “Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you shall be filled. Blessed are you who weep now, for you shall laugh. Blessed are you when men hate you, and when they exclude you, and revile you, and cast out your name as evil, for the Son of Man’s sake. Rejoice in that day and leap for joy! For indeed your reward is great in heaven, for in like manner their fathers did to the prophets.
Недеља 26. по Духовима

Каза им, пак, причу говорећи: У једног богатог човека роди њива. И мишљаше у себи говорећи: Шта ћу чинити? Немам у шта сабрати своју летину. И рече: Ево ово ћу чинити: покварићу житнице своје и начинићу веће; и онде ћу сабрати сва своја жита и добро своје; И казаћу души својој: Душо! Имаш много имање на много година; почивај, једи, пиј, весели се. А Бог њему рече: Безумниче! Ову ноћ узеће душу твоју од тебе; а шта си приправио чије ће бити? Тако бива ономе који себи тече благо, а не богати се у Бога.
И изишавши с њима стаде на месту равном, и гомила ученика Његових; и мноштво народа из све Јудеје и из Јерусалима, и из приморја тирског и сидонског, Који дођоше да Га слушају и да се исцељују од својих болести, и које мучаху духови нечисти; и исцељиваху се. И сав народ тражаше да Га се дотакну; јер из Њега излажаше сила и исцељиваше их све. И Он подигнувши очи на ученике своје говораше: Благо вама који сте сиромашни духом; јер је ваше царство Божије. Благо вама који сте гладни сад; јер ћете се наситити. Благо вама који плачете сад; јер ћете се насмејати. Благо вама кад на вас људи омрзну и кад вас раставе и осрамоте, и разгласе име ваше као зло Сина ради човечијег. Радујте се у онај дан и играјте, јер гле, ваша је велика плата на небу. Јер су тако чинили пророцима очеви њихови.