St. Sava Boston Weekly news & updates
May 21st, 2021
SNF BASKETBALL TOURNAMENT
N. Canton, OH, JUNE 11 - 12, 2021
Approaching the Deadline to Register Teams May 21, 2021
Since 1936, SNF Basketball Tournament is the oldest Serbian Basketball Tournament in the United States
International Essay Contest
The Deadline Approaching May 28, 2021
The Serb National Federation (SNF) is sponsoring a $10,000 Essay Competition regarding the relationship between the Serbian Diaspora and the Ancestral Homeland. Read More

Српски народни савез је покровитељ наградног конкурса у вредности од 10.000 америчких долара за писање есеја на тему односа српске дијаспоре и матице. Прочитајте више
INVITATION FOR A FREE GROUP COURSE OF THE SERBIAN LANGUAGE VIA SKYPE
Within the project “Learning Serbian as a heritage language through an online group course”, the Academic Serbian Association invites all the people from the Serbian diaspora, age 14 to 20, to apply for a free group course of the Serbian language via Skype. 
Under the sponsorship of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia, we continue to promote and realize online classes. The goal of the project is to promote the Serbian language in the diaspora through peer education intended for the youth in the diaspora. 
Serbian-speaking people from the diaspora, ages 14 to 20, can apply for a free group course of the Serbian language via Skype until the 13th of June 2021. During this course, their mentors will be teachers from the Academic Serbian Association, accredited by the Ministry of Education, Science and Technological Development. Application requirements are that the students haven’t attended any Serbian as a heritage language course via Skype in Academic Serbian Association and that they have to share the post about the course from the Facebook ASA profile on their Facebook profiles.
The main goal of the project is learning/ preserving the Serbian language and Cyrillic alphabet, as well as connecting Serbian young people from all over the world. Accredited teachers of the Academic Serbian Association will hold the group classes via Skype to the youth in the diaspora.
The course will start on the 20th of June 2021 and will end on the 31st of July 2021. By the end of the course, the students will receive a certificate for a completed course, issued by the Academic Serbian Association.
The classes will be carried out twice a week (the duration of a class will be 90 minutes), on dates which the students and the teacher agree on. The Academic Serbian Association will make sure the classes will be carried out properly.
Anyone interested in the course can fill out the application directly on the website http://skr.rs/zabf or download it on the end of the text, fill out and send to an e-mail at asasocijacija@gmail.com, titled “Skype group course”.
According to the applications, the Academic Serbian Association will determine the student-teacher pairings. 
It is necessary that the potential student has a computer with speakers and a camera, and that the student has a good internet connection, solid English language skills and a good motivation to learn. For more information, you can contact the Academic Serbian Association at asasocijacija@gmail.com
ПОЗИВ ЗА БЕСПЛАТНИ ГРУПНИ КУРС СРПСКОГ ЈЕЗИКА ПРЕКО СКАЈПА
У оквиру пројекта „Онлајн групна настава српског као завичајног језика“ Академска српска асоцијација позива припаднике српске дијаспоре старости од 14 до 20 година да се пријаве на бесплатни групни курс српског језика преко Скајпа у трајању од месец и по дана.
Под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије наставља се са популаризацијом и даљом реализацијом онлајн наставе. Циљ пројекта је популаризација српског језика у дијаспори, односно држање групних часова српског језика преко Скајпа омладини из дијаспоре, као и повезивање младих из свих крајева света.
Срби из дијаспоре старости од 14 до 20 година могу се пријавити на бесплатни групни курс српског језика преко Скајпа до 13. 6. 2021. Ментори ће бити акредитовани предавачи Академске српске асоцијације од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Услови за пријаву су да ученици досад нису учили српски језик као завичајни преко Скајпа у Академској српској асоцијацији и да поделе објаву о курсу са Фејсбук профила Академске српске асоцијације на својим профилима.
Циљ пројекта је учење, чување и неговање српског језика и ћириличног писма, повезивање младих из свих крајева света, и то кроз држање групних часова српског језика преко Скајпа омладини из дијаспоре. Асоцијација се, такође, залаже и за чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета.
Почетак наставе планиран је за 20. 6. 2021, а завршетак за 31. 7. 2021. године. Након завршетка курса полазници ће добити сертификат о похађању курса које издаје Академска српска асоцијација.
Часови ће се одржавати два пута недељно у трајању од по сат и по времена, у терминима у којима се договоре предавач и ученици. Академска српска асоцијација ће водити рачуна да се часови изводе квалитетно и предвиђеном динамиком.
Сви заинтересовани могу да попуне пријаву директно на сајту http://skr.rs/zabN или да скину образац пријаве (који се налази на крају текста) и пошаљу на имејл: asasocijacija@gmail.com са насловом “Групни часови – Скајп”.
На основу пријава Академска српска асоцијација ће одредити парове предавач-група. Формирање група вршиће се на основу узраста и нивоа познавања српског језика.
Неопходно је да потенцијални ученици имају солидане рачунаре са звучницима и камером, добре интернет везе, основно знање енглеског језика и жељу за учењем.
За више информација можете се обратити Академској српској асоцијацији на имејл адресу asasocijacija@gmail.com
Announcing SNF Krajina Scholarship Program Fall 2021
International Christian Ministries (ICM) in cooperation with the Serb National Federation (SNF) plan to award up to 5 Scholarships to applicants who are undergraduate students at community colleges or universities. Read More
Our Community Announcements
If you have family news you would like to share with our community, please submit your listing to parishoffice@stsavaboston.org by Thursday in order to be published in our weekly news on Friday.

*No Business Advertisement*
Congratulations to Jakov and Jelena Djurkovic and big sister Marija on the arrival of your newest family member, Sofija Djurkovic, born on May 17, 2021. Wishing this lovely family much health, joy, and happiness!

Искрене честитке родитељима Јакову и Јелени и старијој сестри Марији, поводом рођења новог члана породице! Софија Ђурковић је рођена 17. маја, 2021.
Wishing all the very best to family Draganic-Cestic with the arrival of your new baby girl, Sofija, born on May 17, 2021. We hope this is a wonderful time filled with lots of happiness for parents Branko and Dragana, big brothers Djordje and Lazar, aunt Biljana and Grandma Petra.
Срећно рођење кћерке Бранку и Драгани Честић! Софија Драганић-Честић је рођена 17. маја, 2021. Честитамо браћи Ђорђу и Лазару, тетки Биљани и баки Петри.
Congratulations, Aleksandar and Victoria Divljak!
Wishing you a lifetime of love and happiness!
Срећно склапање брака Александру и Викторији Дивљак!
Нека вам је срећно и дуговечно!
Library/Библиотека
Sunday of the Paralytic

After this there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, which is called in Hebrew, Bethesda, having five porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water; then whoever stepped in first, after the stirring of the water, was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity thirty-eight years. When Jesus saw him lying there, and knew that he already had been in that condition a long time, He said to him, “Do you want to be made well?” The sick man answered Him, “Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up; but while I am coming, another steps down before me.” Jesus said to him, “Rise, take up your bed and walk.” And immediately the man was made well, took up his bed, and walked. And that day was the Sabbath. The Jews therefore said to him who was cured, “It is the Sabbath; it is not lawful for you to carry your bed.” He answered them, “He who made me well said to me, ‘Take up your bed and walk.’” Then they asked him, “Who is the Man who said to you, ‘Take up your bed and walk’?” But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Afterward Jesus found him in the temple, and said to him, “See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you.” The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well.
Недеља Раслабљеног

А потом беше празник јеврејски, и изиђе Исус у Јерусалим. У Јерусалиму, пак, код Овчијих врата има бања, која се зове јеврејски Витезда, и око ње пет покривених тремова, У којима лежаше мноштво болесника, слепих, хромих, сувих, који чекаху да се заљуја вода; Јер анђео Господњи силажаше у одређено време у бању и мућаше воду; и који најпре улажаше пошто се замути вода, оздрављаше, макар каква болест да је на њему. А онде беше један човек који тридесет и осам година беше болестан. Кад виде Исус овог где лежи, и разуме да је већ одавно болестан, рече му: Хоћеш ли да будеш здрав? Одговори Му болесни: Да, Господе; али немам човека да ме спусти у бању кад се замути вода; а док ја дођем други сиђе пре мене. Рече му Исус: Устани, узми одар свој и ходи. И одмах оздрави човек, и узевши одар свој хођаше. А тај дан беше субота. Тада говораху Јевреји ономе што оздрави: Данас је субота и не ваља ти одра носити. А он им одговори: Који ме исцели он ми рече: Узми одар свој и ходи. А они га запиташе: Ко је тај човек који ти рече: Узми одар свој и ходи? А исцељени не знаше ко је; јер се Исус уклони, јер људства много беше на месту. А потом га нађе Исус у цркви и рече му: Ето си здрав, више не греши, да ти не буде горе. А човек отиде и каза Јеврејима да је оно Исус који га исцели.