IMG_7375.JPG

St. Sava Boston Weekly news & updates

March 4, 2022

Content:

 • Two Year Memorial Service for Olga Boskovic
 • The Great Lent
 • Bishop Irinej in Boston
 • Department of Christian Education website
 • Kolo Dancing Night Out
 • Save the Date
 • "Man of God" Movie
 • Kolo Corner - Sunday Luncheon
 • Community Corner
 • Library
 • Schedule of Services
 • Gospel

Садржај:

 • Двогодишњи парастос за Олгу Бошковић
 • Велики пост
 • Владика Иринеј у Бостону
 • Вебсајт Канцеларије за Веронауку
 • Фолклор за одрасле
 • Запишите датум
 • Кутак КСС - Недељни ручак
 • Заједнички кутак
 • Библиотека
 • Распоред Богослужења
 • Јеванђеље
svsava.jpg

*Follow our Facebook page for Live Stream Services/

Пратите све Службе уживo:

service.png

*For those who do not follow our Facebook page, Live Stream is available on our website: www.stsavaboston.org

olgab.jpg

On Sunday, March 6, 2022, Two Year Memorial service for Olga Boskovic will be held right after the Liturgy. 

У недељу, 6. марта, 2022., одмах након Литургије, одржаће се двогодишњи парастос за Олгу Бошковић.

Monday, March 7, 2022 marks the beginning of the Great Lent.

We wish everyone a happy and blessed Lent!

To take Lent seriously means then that we will consider it first of all on the deepest possible level - as a spiritual challenge which requires a response, a decision, a plan, a continuous effort. It is for this reason, as we know, that the weeks of preparation for Lent were established by the Church. This is the time for the response, for the decision and the planning. And the best and easiest way here is to follow the Church's guidance - be it only by meditating on the five Gospel themes offered to us on the five Sundays of the pre-lenten season: that of desire (Zaccaeus), of humility (Publican and Pharisee), of the return from exile (Prodigal Son), of the judgement (Last Judgement), and of forgiveness (Forgiveness Sunday). These Gospel lessons are not merely to be listened to in church; the whole point is that they are to me "taken home" and meditated upon in terms of my life, my family situation, my professional obligations, my concern for material things, my relation to the concrete human beings with whom I live. If to this meditation one adds the prayer of that pre-lenten season, "Open to me the gates of repentance, O Giver of Life..." and Psalm 137 - "By the rivers of Babylon..." - one begins to understand what it means to "feel with the Church" how a liturgical season colors the daily life. It is also a good time to read a religious book. The purpose of this reading is not only to increase our knowledge about religion; it is mainly to purify our mind from all that which usually fills it. It is simply incredible how crowded our minds are with all kinds of cares, interests, anxieties, and impressions, and how little control we have over that crowd. Reading a religious book, concentrating our attention on something entirely different from the usual contents of our thinking, creates by itself another mental and spiritual atmosphere. These are not "recipes" - there may be other ways of preparing oneself for Lent. The important point is that during this pre-lenten season we look at Lent as it were from a distance, as something coming to us or even perhaps sent to us by God Himself, as a chance for a change, for renewal, for deepening, and that we take that forthcoming chance seriously, so that on Forgiveness Sunday when we leave our home for Vespers we may be ready to make ours - be it only in a small way - the words of the Great Prokeimenon which will inaugurate Lent: "Turn not away Thy face from Thy servant, for I am afflicted...".


Fr. Alexander Schmemann, GREAT LENT IN OUR LIFE

У понедељак, 7. марта, 2022.  почиње Велики или Часни пост.

Срећан и благословен пост желимо свима!

Озбиљно схватити Велики пост значи, прије свега, да га посматрамо у основи - као духовни изазов, који тражи одговор, план, непрестани подвиг. Ово је, као што знамо, и био разлог да је Црква установила недјеље припреме за Велики пост. То је вријеме за одговор, за одлуку и план. Најбољи и најлакши пут је слиједимо упуту Цркве - било само да размишљамо о пет јеванђелских тема које нам се нуде у пет недјеља пред постом: о жељи (Закхеј), о понизности (Митар и Фарисеј), о повратку из изгнанства (блудни син), о суду (посљедњи суд) и о праштању (недјеља праштања). Ови одјељци из Јеванђеља нису зато да буду у цркви само слушани. Суштина је да се «понесу кући» и да се о њима размишља у терминима мога живота, моје породичне ситуације, мојих службених обавеза, моје бриге за материјалне ствари, мојих односа према конкретним људским бићима, са којима живимо.

Ако се овим размишљањима додају молитве: «Отвори ми врата покајања, Животодавче...» и псалам 137 «На ријекама вавилонским», које се пјевају прије почетка поста, човјек почиње да размишља шта то значи «осјећати са Црквом» како литургичко вријеме даје печат свакодневном животу. То је вријеме да се прочита и религиозна књига. Није циљ овог читања да се повећа наше знање о религији. Оно је, углавном, зато да се очисти наш ум од свега оног што га испуњава. Невјероватно је колико је наш ум оптерећен са свим врстама брига, интереса, стрепњи и утисака и колико мало контроле имамо над свим тим. Читање религиозне књиге, концентрација наше пажње на нешто сасвим другачије од обичног садржаја нашег мишљења, само по себи ствара другу менталну и духовну атмосферу. Нису то «рецепт» - могу да постоје и други начини да се човјек припреми за Велики пост. Веома је важно да за вријеме ове предпосне сезоне, на Велики пост гледамо са растојања, као на нешто што нам долази од Бога или чак можда нешто што нам сам Бог шаље, као прилику за опомену, за обнову, за продубљивање. Ту прилику која нам предстоји треба да узмемо озбиљно, тако да кад у недјељу праштања кренемо на вечерње богослужење, можемо да будемо спремни да ријечи великог прокимена, којим се објављује Велики пост доживимо као своје властите ријечи: «Не окрени лице своје од слуге свога, јер сам тужан...»


Протојереј Александар Шмеман, ВЕЛИКИ ПОСТ У НАШЕМ ЖИВОТУ

We are honored to have His Grace Bishop Irinej visiting Boston for Sunday of Orthodoxy. Please join us for the Liturgy and luncheon on March 13, 2022.

Имамо част да Владика Иринеј буде у нашој парохији за Недељу Православља. Придружите нам се 13. марта, 2022. на Литургији и ручку.

vladika-irinej-lowres.jpg
download.png

We recommend the website of our Department of Christian Education Serbian Eastern American Diocese, where you can find helpful material for your children: www.dcechristianed.org.

Препоручујемо вашој пажњи сајт Канцеларије за Веронауку наше епархије, где можете наћи корисне материјале за ваше дете. Адреса сајта је www.dcechristianed.org.

Kolo Dancing Night Out (February 12-March 26)

Screenshot 2022-02-17 at 11.02.57 AM.png

When: Saturdays at 6:30pm

Where: St. Sava Church Hall

Who: Beginners to Advanced (adult focused with children welcome)

Why: For exercise, fun, and camaraderie

What: Bring your work-out clothes, shoes, and positive energy 

Save The Date Membership Meet 2022.png

MAN OF GOD: MOVIE ABOUT THE LIFE OF ST. NECTARIOS OF AEGINA IN THEATERS

MOG_FE Website Thumbnail_1000x1480.jpg

The Department of Christian Education of the Serbian Orthodox Diocese of Eastern America would like to recommend to all the Orthodox Christian Families and young adults to watch the movie "Man of God". This exceptional movie is about St. Nectarios of Aegina, one of the most beloved saints of the Orthodox Church who dedicated his whole life to God and others.

Viewing of this movie can be organized in your city in theaters on March 21st! Tickets can be purchased by clicking here.

Picture1.png

Sunday Luncheons Schedule

January - April

Kolo Sisters are calling upon all parishioners to help with our weekly luncheons. It does not have to be anything fancy. Coffee and pastries are good enough. Please pitch in to help Kolo and our church continue our Sunday tradition. Please email Stanislava at parishoffice@stsavaboston.org for available dates.

March 6


Branko Glisovic


March 13

Lent*

Sasa Lekic


March 20

Lent*

Vera Velickovic

Marija Jankovich

March 27

Lent*

Zvonko Ilic

Aleksandar Markovic

April 3

Lent*

Philip Gonzalez


April 10

Lent*

Nada Jovanovic


April 16

Vrbica/Lazarus Saturday - Lent

Biljana Draganic


April 17

Palm Sunday - LentApril 24

Pascha/ Васкрс

Anita Zilic


*No fish

Our Community Announcements

image.png

If you have family news you would like to share with our community, please submit your listing to parishoffice@stsavaboston.org by Thursday in order to be published in our weekly news on Friday.*No Business Advertisement*

St. Sava Cathedral Library Page Link

Schedule of Services:

March 5 - No Vespers

March 6 - Liturgy at 9 am

March 7 - Canon of St. Andrew - 7 pm

March 8 - Canon of St. Andrew - 7 pm

March 9 - Presanctified Liturgy at 9 am/ Canon of St. Andrew - 7 pm

March 10 - Canon of St. Andrew - 7 pm

March 11 - Presanctified Liturgy - 9 am

March 12 - Theodore's Saturday - Divine Liturgy at 9 am/ No Vespers

Распоред Богослужења:

5.март - Нема Вечерње

6.март - Литургија у 9 ч

7.март - Канон Св. Андреја Критског - 19 ч

8.март - Канон Св. Андреја Критског - 19 ч

9.март - Преосвећена Литургија у 9 ч/ Канон Св. Андреја Критског - 19 ч

10.март - Канон Св. Андреја Критског - 19 ч

11.март - Преосвећена Литургија у 9 ч

12.март - Теодорова субота - Литургија у 9 ч/ Нема Вечерње

Cheesefare Sunday


For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance. For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.

Недеља сиропусна


Јер ако опраштате људима грехе њихове, опростиће и вама Отац ваш небески. Ако ли не опраштате људима грехе њихове, ни Отац ваш неће опростити вама грехе ваше. А кад постите, не будите жалосни као лицемери; јер они начине бледа лица своја да их виде људи где посте. Заиста вам кажем да су примили плату своју. А ти кад постиш, намажи главу своју, и лице своје умиј, Да те не виде људи где постиш, него Отац твој који је у тајности; и Отац твој који види тајно, платиће теби јавно. Не сабирајте себи благо на земљи, где мољац и рђа квари, и где лупежи поткопавају и краду; Него сабирајте себи благо на небу, где ни мољац ни рђа не квари, и где лупежи не поткопавају и не краду. Јер где је ваше благо, онде ће бити и срце ваше.

617-674-4035

Fr. Aleksandar Vlajkovic - fatheraco@stsavaboston.org

Petar Ojdrovic - president@stsavaboston.org

Stanislava Ristanovic - parishoffice@stsavaboston.org

www.stsavaboston.org