Gardens feed the soul // דער גאָרטן דערנערט די נשמה
----
annual (n.): דאָס אײ֜ניאָרלינג, ־⁠ען; דאָס אײ֜ניאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן

blossom (n.): דער קװײט, ־⁠ן; די בלום, ־⁠ען

blossom (v.): קװײ֜טלען; אױ֜פֿבליִען; צעבליִ֜ען זיך

bud (n.): דער קנאָספּ, ־⁠ן; דער בוטאָ֜ן, ־⁠ען

bud (v.): קנאָספּן זיך; צעלאָ֜זן זיך

compost (n.): דער קאָמפּאָ֜סט

compost (v.): קאָמפּאָסטי֜רן

dig: (אוי֜ס(גראָבן

fertilizer: דאָס באַמי֜סטעכץ; דאָס קו֜נסטמיסט; דער פֿערטיליזאַ֜טאָר

in full bloom: צעצווי֜טעט

plant in full sun: פֿאַרזע֜צן אויף דער פֿו֜לער זון

trowel: די (שי֜ט־)לאָ֜פּעטקע, ־ס; די קע֜לניע, ־ס

hoe (n.): די סאַ֜פּע, ־⁠ס; די מאַטי֜קע ‹מאָטי֜קע›, ־⁠ס

hoe (v.): סאַ֜פּעװע|ן; (אַרו֜מ)סאַ֜פּע|ן; מאַטי֜קעװע|ן

perennial (n.): דאָס פֿי֜ליאָריקע געװי֜קס, ־⁠ן

plant (n.): דאָס געװי֜קס, ־⁠ן

plant (v.): פֿאַרזע֜צן; פֿאַרפֿלאַ֜נצן

pollination: די באַשטױ֜בונג

pruning shears: די גאָ֜רטנשער (ל״י)

rake (n.): די גראַ֜בליע, ־⁠ס

rake (soil) (v.): גראַ֜בליעװע|ן

spade: די לאָ֜פּעטע, ־⁠ס; דער שפּאָדל, ־⁠ען; דער רידל, ־⁠ען; דער זאַ֜סטופּ, ־⁠עס

The flowers are in full bloom.
.די בלו֜מען זע֜נען שוין אין רעכטן ‹פֿולן› בלי; די בלו֜מען האָבן זיך שוין צעצווי֜טעט

Every spring I look forward to planting a garden.
יעדן פֿרי֜לינג קוק איך אַרויס אויפֿן פֿאַרזע֜צן אַ גאָרטן

How’s he going to dig himself out of that hole?
ווי וועט ער זיך אַרױ֜סדרײען ‹אַרױ֜סדראַפּע|ן› פֿון דער אָ צרה?


Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com