שׂימחה לכּבֿוד שבֿע צוקערס נײַ ביכל

די ייִדיש־ליגע לאָזט מיט שטאָלץ וויסן וועגן דער אונטערנעמונג‮‮ לכּבֿוד דעם אַרויסקום פֿון

פֿון יענער זײַט שוועל….
געקליבענע אַרטיקלען פֿונעם זשורנאַל אויפֿן שוועל,
2020-2005‮

פֿון אונדזער עמעריטירטער שעף־רעדאַקטאָרשע ד״ר שבֿע צוקער. שבֿע וועט שמועסן מיט גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט, דער פֿאָרזיצערין פֿון דער ייִדיש־ליגע און סטיל־רעדאַקטאָר פֿון אויפֿן שוועל, און וועט אויך פֿאָרלייענען קורצע אויסצוגן פֿונעם ביכל. (ענגלישע איבערזעצונג וועט זײַן צום האָבן.)


‮‮זונטיק,‮‮ ד‮‮עם‮‮ ‮‮‮7טן‮‮‮ מאַר‮‮‮‮ץ 1202
00:2 נאָך מיטאָג (מיזרח־ברעג)
00:11 אין דער פֿרי (מערבֿ־ברעג)
00:02 (פּאַריז)
‮00:12 (ישׂראל)


קומט פּראַוועט מיט אונדז די שׂימחה אויף אָט דעם זומישן לינק: 

‬‮
אויב איר ווילט רעגולער קריגן דעם אויפֿן שוועל און אַנדערע בענעפֿיטן, ווערט אַ מיטגליד פֿון‮‮ דער ייִדיש־ליגע אויף‮‮‮:

וועגן דעם ביכל‮‮: די זאַמלונג נעמט אַרײַן פֿיר יאָרצענדליקער פֿון שבֿעס שריפֿטן אין אויפֿן שוועל, פֿון די ‮‮‮0891ער יאָרן ביז 0202. ס׳רובֿ פֿון די עסייען ‮‮זײַנען געשריבן‮‮ געוואָרן אין די פֿופֿצן‮‮ יאָר‮‮,‮ 5002-0202, ווען‮‮‮ זי האָט‮‮‮ געדינט ווי די שעף‮‮‮־רעדאַקטאָרשע‮‮ פֿונעם זשורנאַל.

באַשטעלן דאָס ביכל קען מען אָט אָ דאָ:‮‮ 


די עסײען צונױפֿגעזאַמלט אין דעם באַנד זאָגן עדות אױף זײער מחברס אױסערגעװײנטלעכער ענערגיע און לײַדנשאַפֿטלעכער‮‮ איבערגעגעבנקײט דעם המשך פֿון דער ייִדישער שפּראַך און קולטור. אָנגעשריבן אין אַ שפּראַך װאָס איז קלאָר און פֿול מיט הומאָר‮‮‮‮, הײבן זײ אַרױס די װיכטיקײט פֿון איר לעבנס־אַרבעט אינעם תּחום פֿון ייִדיש און זיי פּולסירן מיט אַ הײַנטצײַטיק‮‮‮, לעבעדיק ‮‮לשון"‮‮‮.
קאַטרין העלערשטיין, פּראָפֿעסאָר פֿון ייִדיש און דירעקטאָר פֿון ייִדיש־לימודים‮‮, פּענסילווייניער אוניווערסיטעט

* * *

CELEBRATION OF SHEVA ZUCKER’S NEW YIDDISH BOOK

The League for Yiddish proudly announces a book event in honor of the publication of 

On the Other Side of the Threshold ... Selected Articles 
From the Magazine Afn Shvel, 2005-2020 

by our editor-in-chief emeritus, Dr. Sheva Zucker. Sheva will join in conversation in Yiddish with Gitl Schaechter-Viswanath, board chair of the League for Yiddish and language editor of Afn Shvel, and will also read selections from the book. (English translations of the readings will be provided).

Sunday, March 7, 2021
2:00 PM (EST)
11:00 AM (PST)
20:00 (Paris)
21:00 (Israel)


Please join as at our “celebration locale” at: 
Meeting ID: 910 1235 1205
Passcode: 564179

If you would like to receive the magazine Afn Shvel and other benefits, WE INVITE YOU TO BECOME A MEMBER OF THE LEAGUE FOR YIDDISH at: 


About the book:
This collection of articles spans some four decades of Sheva Zucker’s writing for Afn Shvel, from the 1980s through 2020. The majority of the essays are from the fifteen years, 2005-2020, during which she served as editor-in-chief of Afn Shvel, the all-Yiddish magazine published by the League for Yiddish.
Find out more and order the book at: http://www.leagueforyiddish.org/yenerzaytshvel.html.

"The essays gathered in this volume convey their author’s extraordinary energy and passionate commitment to the continuity of Yiddish language and culture. Written in a Yiddish that is lucid and witty, they highlight the importance of her lifelong work in the field of Yiddish and beat with the heart of a contemporary, living language."
Kathryn Hellerstein, Professor of Yiddish and Director of Jewish Studies Program, University of Pennsylvania


מיטגעשטיצט פֿונעם אַרבעטער־רינג
co-sponsored by the Workers Circle