Beste lezer,

Wie had gehoopt om na twee hevige coronajaren dit najaar opnieuw in rustiger vaarwater terecht te komen, had het duidelijk bij het verkeerde eind. We hebben de ene crisis gewoon ingewisseld voor een andere. Het is momenteel nog koffiedik kijken wat de impact van de energiecrisis op de arbeidsmarkt zal zijn. Maar het is duidelijk dat veel bedrijven het op vandaag opnieuw moeilijk krijgen.

We moeten alert blijven. Veel arbeidsmarktuitdagingen blijven immers overeind. Ik denk aan de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikten en transitietrajecten. Maar ook 'nieuwe' dossiers dringen zich op. Zo drukt de huidige crisis ons met de neus op het belang van 'financieel well-being' voor werknemers en tonen recente cases van Borealis en BASF ons hoe belangrijk het is om te zorgen voor correcte tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Alle bovenvermelde cases geven opnieuw het belang van Federgon en haar leden aan. Als netwerk voor werk zijn Federgon en haar leden een leidraad om zowel organisaties als werknemers en werkzoekenden kwalitatief en correct te begeleiden. Ik wil dit toch graag nog eens benadrukken, want dit is waar Federgon en haar leden voor staan. Dat is waar wij trots op zijn.

Warme groet,
 
Ann Cattelain,
CEO Federgon
Midden september hebben de sociale partners van het Paritair Comité 322 het sectorakkoord en de verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten ter uitvoering van dit akkoord ondertekend. Het akkoord bevat enkele belangrijke elementen om het statuut van de uitzendkrachten verder te verbeteren en bevestigt opnieuw de belangrijke rol van uitzendwerk voor onze arbeidsmarkt.
Federgon en EdTech Station in Kortrijk hebben een partnerovereenkomst afgesloten. EdTech Station zag het levenslicht in het voorjaar van 2022 onder impuls van de Vlaamse overheid. EdTech Station is gevestigd in Hangar K in Kortrijk en wil Belgische bedrijven, start-ups, onderzoekers en professionals op het gebied van onderwijstechnologie samenbrengen.
De uitzendsector ondersteunt het project 'De Grote Verbinding'. De Grote Verbinding omvat de werken in Antwerpen voor de bouw van de Oosterweelverbinding, Ringparken en de Scheldebruggen, en verbindt bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring, met meer groen, minder lawaai en schonere lucht.
Wij zijn Federgon, het netwerk voor werk
We behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze leden door sterk lobbywerk en zorgen voor individuele dienstverlening. We verenigen, adviseren, inspireren en creëren. In alles wat we ondernemen, streven we naar excellentie. Met onze ploeg van experts vormen we een kenniscentrum en zetten we die kennis om in vernieuwende ideeën en adviezen waarop kan gebouwd worden. 

Met een open blik kijken we naar de wereld van werk. Door onze stakeholders actief te inspireren, werken we mee aan oplossingen waar iedereen beter van wordt in een steeds evoluerende arbeidsmarkt. Want samen met onze leden beogen we één doel: werk maken van talent. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.
Ann Cattelain, CEO
+32 2 203 38 03