December 2018
Nowy szczegółowy zarys treści dla
programu IBCLC w 2023 r.
Jak już wcześniej informowaliśmy, nowy Szczegółowy Zarys Treści (DCO) dla programu certyfikacji Międzynarodowych Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych (International Board Certified Lactation Consultant®), znany również jako harmonogram egzaminacyjny, wchodzi w życie w 2023 roku. Nowy DCO jest wynikiem intensywnej analizy praktyki procesu z udziałem konsultantów IBCLC® w konsultacji z profesjonalną firmą psychometryczną nad ankietą dotyczącą praktyki, która zebrała tysiące odpowiedzi od społeczności IBCLC. Ten zrewidowany zarys stanowi podstawę egzaminu IBCLC dla sesji egzaminacyjnej w 2023 roku i dalej, aż do zakończenia kolejnego badania analizy praktyki w przyszłości.
 
W związku z wprowadzeniem w 2023 roku zmienionego DCO, dla osób podlegających recertyfikacji przez punkty CERP w 2023 roku zaktualizowano również Samoocenę CE, aby dostosować ją do nowego DCO.
 
Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, począwszy od 2022 r., od konsultantów IBCLC nie jest wymagane przystępowanie do procesu recertyfikacji przez egzamin co dziesięć lat.
 
Konsultant IBCLC, który zdecyduje się na recertyfikację przez punkty CERP, musi przeprowadzić Samoocenę CE, aby uzyskać wytyczne dotyczące ukierunkowania kształcenia ustawicznego. Samoocena CE jest bezpłatną, dwugodzinną, zdalną oceną online, składającą się z około 70 pytań wielokrotnego wyboru, mającą na celu zachęcenie do autorefleksji nad wiedzą zawodową i określenie obszarów, w których należy się dalej uczyć. Po dokonaniu Samooceny CE konsultant IBCLC otrzyma natychmiastową informację zwrotną w postaci Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego (PPDP).
 
Od 7 listopada 2022 roku Samoocena CE jest dostępna dla konsultantów IBCLC, którzy mają się poddać recertyfikacji w 2023 roku, we wszystkich językach IBLCE.
 
Po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących recertyfikacji, w tym wymaganych punktów CERP zgodnie z PPDP, konsultanci IBCLC odnawiający certyfikat w 2023 roku, muszą złożyć wniosek o recertyfikację przez punkty CERP i dokonać płatności do 30 września 2023 roku.
Proszę pamiętać, że samoocena CE dla kandydatów, którzy odnawiają swoje uprawnienia w latach 2024 - 2026 będzie dostępna na początku 2023 roku. 
Gratulacje dla nowych konsultantów IBCLC!
Obecnie jest już ponad 2.500 nowych konsultantów IBCLC! W tym tygodniu za pośrednictwem internetowego systemu zarządzania kwalifikacjami, IBLCE rozpoczęło udostępnianie kandydatom wyników egzaminów!  Uzyskanie tytułu konsultanta IBCLC jest znaczącym osiągnięciem i IBLCE gratuluje wszystkim kandydatom, którzy ciężko pracowali i poświęcili się pracy z rodzinami karmiącymi piersią oraz rozwijaniu swojej praktyki zawodowej w zakresie konsultacji laktacyjnej.
Nowi członkowie zarządu IBLCE
IBLCE ma nowy zespół wolontariuszy- liderów! Zgodnie z regulaminem IBLCE, Mona Sakr, MBBS, MSc, IBCLC, pochodząca z Egiptu, a zamieszkała w Karolinie Północnej, Stany Zjednoczone, przeszła z roli Prezesa-Elekta na stanowisko Prezesa. 
Rolę Prezesa-Elekta pełni Brooke Gilliam, BSN, RN, IBCLC, z Karoliny Północnej, USA. Annabelle Mackenzie, MA (Cantab), IBCLC z Suffolk, Wielka Brytania, pełni obecnie rolę Dotychczasowej Przewodniczącej po udanym roku na stanowisku Prezesa. Przedstawiciel społeczny Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD z Minnesoty, Stany Zjednoczone została ponownie wybrana na stanowisko Skarbnika, a Agnes Kamau, MA MFT z Nairobi, Kenia została wybrana na stanowisko Starszego Członka Zarządu. IBLCE dziękuje każdej z tych osób za przyjęcie kluczowych ról kierowniczych! 
IBLCE ma przyjemność ogłosić wybór dwóch nowych, energicznych liderów do Zarządu IBLCE! IBLCE serdecznie wita Hairin Anisa Binti Tajuddin i Neelam Jawad w Zarządzie IBLCE.
Hairin Anisa Binti Tajuddin, magister pediatrii i konsultantka IBCLC, jest konsultantką pediatrą i konsultantką IBCLC w Malezji. Posiada tytuł MBBS i magistra pediatrii Uniwersytetu Malajskiego. Ponadto pełniła funkcję certyfikowanego audytora National Baby Friendly Hospital Initiative. Jej wysiłek włożony w pomoc matkom w udanym karmieniu piersią w jej ośrodku i poprzez BCNP Malezja został nagrodzony nagrodą IBCLC Care Award za okres 2020 - 2022.
Neelam Jawad, MBBS, MCPS, IBCLC pochodzi z Pakistanu, jest lekarzem położnikiem i ginekologiem. Przez 10 lat pracowała jako położnik w Dubaju, zwracając szczególną uwagę na zdrowie matki i dziecka oraz karmienie piersią. W 2021 r. uzyskała tytuł konsultantki IBCLC i była pierwszą konsultantką IBCLC w swoim szpitalu. Obecnie mieszka w Teksasie, Stany Zjednoczone.
IBLCE składa serdeczne podziękowania Christinie (Christy) Porucznik, PhD, MSPH, która niedawno zakończyła swoją kadencję w zarządzie IBLCE.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat Zarządu IBLCE zapraszamy na stronę IBLCE.
Refleksja na temat organizacji Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC)
Być może słyszeli Państwo o programie MILCC (Monetary Investment for Lactation Consultant Certification), ale nie wiedzą, jak wielki wpływ ma on na społeczność IBCLC— zarówno osób, które chcą zdobyć tytuł konsultanta IBCLC, jak i tych, które już go posiadają. Czy wiedzą Państwo, że tylko w ciągu ostatniej dekady MILCC przyznało blisko ćwierć miliona dolarów ponad 660 osobom w 60 krajach? MILCC jest ważną organizacją wspierającą karmienie piersią!
 
Wizją MILCC jako odrębnego podmiotu prawnego IBLCE jest: „Aby wszystkie rodziny na całym świecie miały dostęp do kulturowo odpowiedniej opieki konsultantów IBCLC” a misja organizacji brzmi: „Usunąć bariery finansowe w dostępie do uprawnień konsultantów IBCLC poprzez wspieranie integracji, promowanie filantropii i zwiększanie świadomości społecznej na temat wartości konsultantów IBCLC.”
 
MILCC oferuje różne stypendia dla aspirujących lub obecnych konsultantów IBCLC w celu wsparcia misji IBLCE Wizja i Misja IBLCE. MILCC zapewnia liczne stypendia:
 
  • Stypendium MILCC general scholarship dla aspirujących i podlegających ponownej certyfikacji konsultantów IBCLC;

  • Stypendium JoAnne W. Scott Scholarship, nazwane na cześć głównej założycielki IBLCE, przeznaczone dla osób ze środowisk grup wsparcia typu każdy z każdym;
 
  • Stypendium Dr. Clifton J. Kenon, Jr. Health Equity Scholarship, ustanowione przez IBLCE i nazwane na cześć luminarza laktacji i byłego członka zarządu IBLCE, którego celem jest promowanie równości zdrowotnej;
 
  • Stypendium Emerging Leader in Lactation (ELL), oferowane okresowo i ustanowione przez IBLCE w duchu wspierania różnorodności, równości i integracji wśród społeczności aspirujących konsultantów IBCLC i przyszłych liderów; oraz
 
  • Stypendium Global Humanitarian Scholarship, najnowsze stypendium IBLCE, o którym więcej informacji zostanie podanych w późniejszym terminie, przeznaczone na wsparcie finansowe dla osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi spowodowanymi zmianami klimatycznymi, geopolityką i katastrofami naturalnymi.
 
Na przestrzeni lat wiele rozpoznawalnych nazwisk i twarzy w społeczności IBCLC otrzymało stypendia MILCC, a działalność MILCC odegrała kluczową rolę w rozwoju i dywersyfikacji w dziedzinie laktacji oraz we wsparciu finansowym wielu specjalistów laktacyjnych pragnących zdobyć tytuł konsultanta IBCLC, aby zyskać większe uznanie zawodowe i zrobić krok naprzód w karierze.

MILCC stara się unikać konfliktu interesów, przeprowadzając badanie due diligence w odniesieniu do darowizn, które mogłyby być niezgodne z Międzynarodowym Kodeksem Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (International Code of Marketing Breast-milk Substitutes) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz redagując nazwiska na wnioskach stypendialnych dla liderów wolontariuszy, którzy je przeglądają i podejmują decyzje stypendialne. Decyzje stypendialne podejmowane są niezależnie i choć można przekazywać darowizny na określone fundusze stypendialne, nie są one kierowane do konkretnych osób; decyzje stypendialne podejmowane są raczej przez członków Zarządu będących wolontariuszami, i opierają się na określonych kryteriach stypendialnych.
 
Gratulacje dla MILCC i jej oddanych liderów wolontariuszy za realizację wizji, aby każda rodzina na świecie miała dostęp do odpowiedniej kulturowo opieki ze strony konsultanta IBCLC!
Sprawdź aktualizacje strony internetowej IBLCE!
IBLCE dąży do poprawy jakości obsługi klienta i w tym celu w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonało szeregu modernizacji przyjaznych dla użytkownika. Ulepszenia obejmują:
Rejestr IBCLC
Rejestr IBCLC na stronie internetowej IBLCE jest teraz automatycznie aktualizowany tuż po wprowadzeniu zmian w systemie zarządzania kwalifikacjami. Przed tą modernizacją technologii Rejestr wymagał ręcznej aktualizacji i dlatego był aktualizowany tylko dwa razy w roku, w lipcu i styczniu, po uzyskaniu uprawnień przez nowych konsultantów IBCLC. Nowa technologia wyświetla aktualizacje tuż po wprowadzeniu zmian na kontach internetowych. Obejmują one aktualne daty wygaśnięcia certyfikacji dla konsultantów IBCLC, którzy pomyślnie przeszli recertyfikację, jak również aktualizację nazwisk po jej zatwierdzeniu.
 
Informujemy nowych konsultantów IBCLC, którzy zdali egzamin we wrześniu 2022 r., że z uwagi na datę rozpoczęcia certyfikacji przypadającą na 1 stycznia 2023 r., nie będą figurować w Rejestrze IBCLC aż do daty rozpoczęcia praktyki. (Do końca 2022 roku, IBLCE dostarczy również kandydatom, którzy zdali egzamin i konsultantom IBCLC, którzy pomyślnie przeszli recertyfikację przez punkty CERP, formalne zawiadomienie pocztą elektroniczną o uzyskaniu kwalifikacji).
 
Konsultanci IBCLC, klienci i/lub pracodawcy mogą wyszukiwać konsultantów IBCLC po nazwisku, w tym po nazwisku w języku ojczystym, jeżeli taka informacja została podana w profilu, lub po numerze referencyjnym (L-#).
 
Ten nowy rejestr jest przydatnym narzędziem dla tych, którzy chcą zweryfikować uprawnienia konsultantów IBCLC. W przypadku pytań prosimy o kontakt z regionalnym oddziałem IBLCE.
Odświeżone podstrony językowe
Wcześniej IBLCE udostępniało na stronie internetowej kluczowe informacje w 16 językach. W celu poprawy doświadczenia online kandydatów posługujących się językami innymi niż angielski, IBLCE odświeżyło ostatnio strony językowe, aby uwzględnić te ulepszenia:
 
  • Szybkie linki do ważnych informacji na górze strony
  • Suwak z nowościami IBLCE
  • Dokumenty pogrupowane według tematów
 
IBLCE ma nadzieję, że interesariusze uznają te aktualizacje za pomocne i atrakcyjne wizualnie.
 
Znajdź informacje w swoim języku na odświeżonych podstronach!
Nowy formularz kontaktowy
W celu zwiększenia bezpieczeństwa cybernetycznego oraz w związku z wyraźnym wzrostem ilości niezamawianych masowych komunikatów cyfrowych (spam), IBLCE wdrożyło nowy Formularz kontaktowy. Ten formularz przekaże Państwa pytanie bezpośrednio do pracownika, który najlepiej potrafi odpowiedzieć na Państwa zapytanie.
 
Proszę jednak pamiętać, że bezpośredni adres e-mail do obsługi klienta w regionie, w którym Państwo mieszkają, można znaleźć na stronie Pytania i pomoc techniczna. Dział Obsługi Klienta IBLCE pozostaje do dyspozycji, aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące certyfikacji i recertyfikacji.
Uwaga:
Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.) wybrał niedawno Sarę Blair Lake, J.D., CAE, Dyrektora Zarządzającego IBLCE, na stanowisko przewodniczącego zarządu. Organizacja ta jest wiodącą profesjonalną organizacją członkowską zapewniającą edukację, tworzenie sieci i inne zasoby dla wspólnoty kwalifikacyjnej. I.C.E. jest stowarzyszona z National Commission for Certifying Agencies, czyli NCCA, cenionym akredytatorem programów certyfikacji w służbie zdrowia, w tym IBCLC. Wcześniej pani Lake przez dwie kadencje pełniła rolę komisarza w NCCA, w tym pełniła funkcję przewodniczącej.
Świąteczne życzenia od IBLCE
Życzymy Państwu spokojnych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
Zachęcamy do śledzenia IBLCE na portalach społecznościowych