Nieuwsbrief 2


18 september 2023

Nieuws

Beste ouders/ verzorgers,


Onze leerlingen gaan alweer vijf weken fysiek naar school. De eerste dagen stonden in het teken van kennismaken en weer even wennen. Er zijn nieuwe docenten, nieuwe leerlingen, nieuwe lokalen en enkele nieuwe regels. Langzaam wordt het ritme weer gevonden. De bovenbouwleerlingen gaan volgende week starten met hun eerste proefwerkweek, de examenleerlingen werken die week aan hun profielwerkstuk en praktische opdracht, de onderbouwleerlingen hebben een TTO week en de 1e jaars gaan op brugklaskamp. Daarna genieten we allemaal van een welverdiende vakantie. 

Aankomende informatieavonden

 • Dinsdagavond 19 september

Onderwerp: Arubaans / Nederlands curriculum: overeenkomsten en verschillen.

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.


 • Woensdag 18 oktober

Onderwerp: informatie voor de brugklassen en de examenklassen.

U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.


 • In de schoolgids kunt u veel informatie nog eens nalezen.

Schoolgids en jaarrooster

Schoolgids Klik op deze button
Jaarrooster 2023-2024 klik op deze button

Signalen en veelgestelde vragen

Elk schooljaar zijn er aanpassingen in het schoolbeleid om ons aanbod te verbeteren en ook de groei van de school goed te laten verlopen.


De ervaring leert dat nieuwe afspraken in een schoolomgeving vaak even tijd moeten krijgen om iedereen er aan te laten wennen en om te zien en ervaren waar we moeten bijstellen.


Wat is anders bij de start van dit schooljaar:

Startgesprek

 • Wellicht heeft u het al gemerkt, dit schooljaar starten wij niet met een gezamenlijk startmoment met de mentor in een klassenopstelling met alle ouders. Wij hebben ervoor gekozen om een individueel moment in te plannen en dit moment hebben wij het startgesprek genoemd. Zo is er meer persoonlijke aandacht en kunnen wij afspraken maken over hoe de communicatie mag verlopen dit schooljaar. Tevens kunnen wij dan gerichter de doelen van dit schooljaar met de leerlingen bespreken.


Bovenbouw (mavo en havo 4, vwo 4 en 5)

Studiewijzers in SomToday

 • Voor mavo en havo 4 staan de studiewijzers nu in SomToday in plaats van Google Classroom. Leerlingen en docenten hebben nu in één oogopslag inzicht in het huiswerk en de geplande toets. De komende jaren zal dit uitrollen naar hv5 en vwo 6.

Jaarrooster

 • Gedurende 3 van de 6 toetsweken per jaar hebben deze klassen een toetsweek, terwijl de overige klassen een TTO-week hebben. Voor een rustige toetsomgeving hebben wij besloten dat de toetsen plaatsvinden in het hoofdgebouw. We voorkomen daarmee dat de leerlingen te veel last hebben van andere leerlingen.  

Aan het einde van de toetsweek zullen we evalueren hoe het de leerlingen is bevallen.Veelgestelde vragen:

Toetsdruk

Onderbouw (leerjaar 1,2 en 3)

 • In plaats van 6 toetsweken werken we met 3 toetsweken. Er zijn meer kleine toetsen tussendoor waarbij allerlei verschillende vormen van toetsen kunnen worden ingezet die beter aansluiten bij modern onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen. De overige 3 weken hebben wij 2 TTO-weken en een week is een reguliere lesweek.
 • Wij zijn van mening dat de huiswerk- en toetsdruk in balans moet zijn. We gaan er daarbij van uit dat leerlingen gemiddeld 1 tot 2 uur per dag thuis aan schoolwerk besteden. Het past dat leerlingen even moeten wennen bij de start van een nieuw schooljaar en dat er in een hoger leerjaar meer van ze wordt verwacht. Ook kunnen ervaringen per leerling verschillen. Leerlingen mogen 2 proefwerken op een dag krijgen en maximaal 5 toetsen in de week. Dit schooljaar gaan we nogmaals naar het toetsbeleid kijken of wij deze kunnen verbeteren.


Nablijfmiddag

 • Elke dag organiseren we nu een nablijfmiddag direct na het laatste lesuur van de leerling in plaats van één nablijfmiddag per week op een vast tijdstip. Lik-op-stuk beleid heeft meer effect dan een uitgestelde maatregel. Als er een nablijfmiddag gepland staat wordt dit in Somtoday genoteerd zodat de leerling ziet waar hij moet zijn en hoe laat hij hier moet zijn.
 • In Somtoday krijt u een melding als uw kind is aangemeld voor de nablijfmiddag. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om u daarover verder te informeren.

We hopen dat het nablijflokaal elke middag leeg blijft. Want u als ouder en wij als school hebben er last van. Bij een wijziging van een maatregel is er aan het begin vaak een piek. Leerlingen ervaren al snel dat de nablijfmiddag niet iets is om naar uit te kijken. We zien al een duidelijke afname aan deelnemers en hopen dat het zo blijft. 

 

Leerlingen blijven op het schoolterrein tijdens de schooldag

 • Wellicht is het volgende niet bekend bij u: tijdens tussenuren verblijven leerlingen in de hal of onder de gazebo. Onze leerlingen blijven de gehele schooldag op ons eigen terrein zodat wij het overzicht kunnen bewaren. Ook leerlingen die ouder zijn dan 18 worden geacht op het schoolterrein te blijven.


Poort zij-ingang is gesloten tussen 08.00u en 12.00u

 • De poort van de zij-ingang is gesloten tussen 08.00u en 12.00u. Mocht u uw kind op dit tijdstip weg willen brengen of op willen halen dan kan dit via de rotonde op het schoolplein.


Het is belangrijk dat we een goed beeld hebben van de situatie. Zijn er signalen over deze aanpassingen dan stellen we het op prijs als u een e-mail stuurt aan de mentor van uw kind. 

Sportdag


Op donderdag 14 september en vrijdag 15 september heeft de LO-sectie een sportdag georganiseerd voor alle klassen van het Schakel College. Deze sportdag vond plaats bij de lighthouse en Arashi.

Het was een geslaagde dag waarbij leerlingen, tijdens een speurtocht, verschillende opdrachten moesten uitvoeren om zo punten te behalen. Na deze speurtocht mochten zij nog de strijd tegen elkaar aangaan tijdens een potje voetbal of waterpolo.

Schakelraad

Schakelraad

Vanaf vorig schooljaar werken we met 2 Schakelraden binnen onze stichting. Eén Schakelraad voor de Bassichool en Prikichi en één Schakelraad voor het Schakel College. Elke Schakelraad heeft plaats voor vier ouders en twee teamleden. Wij zijn blij om te vertellen dat wij alle vacatures gevuld hebben en dat de schakelraad compleet is.


Leden vanuit ouders:

Esther Mennen

Shahaira Labad

Maartje Groot

Sonja Veldhuizen


Leden vanuit het team:

Mohamed El Oualkadi

Melany van Trigt-Tweeboom


De Schakelraad is het orgaan binnen de school waarin ouders en teamleden meedenken over het beleid in de school. Zij geven advies aan de directie en het bestuur.

De Schakelraad is bereikbaar via e-mail: schakelraad@schakelcollege.com.

Leerlingenraad

Ook dit jaar gaat de leerlingenraad weer starten. Naast de organisatie van allerhande activiteiten voor de leerlingen kunnen ze ook meedenken over beleid op school.


Op dit moment bestaat de leerlingenraad uit zo'n 25 leerlingen uit de leerjaren 2 t/m 6. Leerlingen uit de 1e klassen die zich ook graag aan zouden sluiten kunnen een mail sturen naar leerlingenraad@schakelcollege.com. 

DUO bezoekt Aruba!

Voorlichting voor studenten die in Nederland willen studeren


Ben je van plan om komend studiejaar in Nederland te gaan studeren? Meld je dan aan voor de voorlichtingsbijeenkomst ‘Studiefinanciering aanvragen vanuit het Caribisch gebied’ op dinsdag 10 of woensdag 11 oktober om 19.00 uur op Aruba.


Inhoud voorlichtingsbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst hoor je waar studiefinanciering uit bestaat, hoe en wanneer je studiefinanciering aan moet vragen en wat je nog meer moet regelen. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen.


Bezoek een tijdelijk servicekantoor

Heb je daarna nog vragen of heb je hulp nodig bij het invullen van formulieren? Ga dan tussen 10 en 20 oktober langs bij het tijdelijke servicekantoor van DUO op Aruba. Je hoeft van tevoren geen afspraak te maken. Wel moet je een geldig legitimatiebewijs meenemen.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie, locaties en aanmelden op duo.nl/bezoekantillen

Aruba Art Fair

Geïnspireerd door het heden, het verleden en de toekomst van San Nicolas creëerden een aantal van onze leerlingen uit leerjaar 4 deze prachtige schilderijen! Deze werken werden geëxposeerd tijdens de Aruba Art Fair. Wat een prachtstukken zijn het geworden!

Belangrijke data

Proefwerkweek - TTO week - Profielwerkstuk / Praktische Opdracht

maandag 25 september t/m donderdag 28 september

Let op! De proefwerkweek is alleen voor de bovenbouw! Havo 4 - Vwo 4 - Vwo 5


De begin- en eindtijden zijn anders dan u gewend bent. Controleer het goed.


Oktobervakantie

Vrijdag 29 september t/m vrijdag 6 oktober

Ziekmelden
Extra procedure tijdens proefwerkweek en examenmomenten

Wij verwachten dat ouders/verzorgers bij ziekte van hun zoon/dochter de ziekmelding voor 09.00 uur doorgeven aan de administratie (+297)5871583 of middels mail naar ziekmelden@schakelaruba.com. Dit blijft u elke dag doen, zolang een leerling ziek is, tenzij er bij langdurige ziekte andere afspraken met u zijn gemaakt. 


Tijdens een proefwerk of examenmomenten is er een extra procedure.


De volgende procedure geldt voor ALLE studenten:

De kandidaten die wegens ziekte verhinderd zijn om deel te nemen aan een onderdeel van het toets/examen dienen zich op dezelfde dag tussen 8.00am-10.00am te melden bij Medwork Caribbean N.V. (Tanki Flip of San Nicolas, Bernhardstraat 101)

 • Het consult kost AWG. 35,00 en dient door de kandidaat of een ouder te worden voldaan. Er is een pin-automaat op beide locaties, echter kunnen studenten ook contant betalen.
 • De student moet met een geldige foto I.D. bij het spreekuur komen.
 • Medwork Caribbean N.V. zal geen informatie van en over de kandidaten verstrekken aan derden.
 • Na controle ontvangen de kandidaten een ondertekende verklaring van de controlerende arts van Medwork Caribbean N.V. waarin wordt vastgesteld: - of de kandidaat wel of niet verhinderd is tot deelname van het examen of de toets en de duur van de hindernis.

 

Medwork Office Hours:

Tanki Flip & San Nicolas (Berhardstraat 101) Mon-Fri from 8.00am – 12.00pm and 1.00pm - 5.00pm Sat/Sun calls will be taken from 8.00am to 11.00am

Tel: +297 5878880 Emails: sickleave@medwork.aw or info@medwork.aw  

De komende weken 


leerjaar 1 - 2 - 3

leerjaar 4HV - 5V

4M - 5H - 6V

Week 38

Brugklaskamp

21 + 22 - 09


Infoavond AUA-NL curriculum 19 - 09
Infoavond AUA-NL curriculum 19 - 09
Infoavond AUA-NL curriculum 19 - 09

Week 39

TTO week

Oktobervakantie 29-09

Proefwerkweek

Oktobervakantie

29-09

PWS / PO Oktobervakantie

29-09

Week 40

Oktobervakantie

Oktobervakantie

Oktobervakantie

Week 41

Studiedag 13-10

Studiedag 13-10

Studiedag 13-10

Week 42

Cito leerjaar1


Infoavond brugklas18-10


Inhaalmiddag

20-10


Inhaalmiddag

20-10


Infoavond examenklas

18-10


Inhaalmiddag

20-10


Onze stichting
Bezoek onze website: www.schakelaruba.com
Facebook  
Stichting Onderwijs Combina
 • Peutergroep Prikichi
 • Basisschool de Schakel
 • Time 2 Play
 • Schakel College