Broj 23 - 4.6.2017
Riječ urednika

Jedna misao koju bismo uvijek trebali njegovati u našem umu jest: 'Što možemo učiniti kako bismo udovoljili Bogu?' Samilosni Gospodin uvijek nas podsjeća da je jedina osobina koju od nas želi jest 'biti nesebičan'! Ne želi od nas da budemo vrlo obrazovani, mudri ili vješti. Samo želi da budemo potpuno nesebični. Kada nesebično ponudimo sve što činimo, onda On preuzima i naše sposobnosti postaju beskonačne.

Ovotjedna Svamijeva poruka Sai mladima širom svijeta: 
'Tko ima istinsku odanost Bogu, pomoći će drugima. Oni znaju istinu da Bog prožima svakoga. Mir je nestao s lica ove zemlje, a razlog je sebičnost. Kada je netko ispunjen osjećajem 'ja i moje', oni su beskorisni za društvo. Kao bića koja su blizu Boga, trebali biste se i ponašati kao Bog!'

Vaša u Njegovoj službi,

Bhuvana Santhanam
Novosti o služenju
Izlet sa starijima

Na prekrasno ljetno jutro, mladi Njemačke su otputovali u obližnji park sa sedam starijih, od kojih je šest u kolicima. To je bilo zanimljivo jer to je bila njihova prva neovisna velika Seva akcija sa starijima.

Puno posla za mlade Španjolske
Ovo je bio vrlo zaposlen mjesec za grupu mladih španjolskih volontera. Osim svojih mjesečnih Seva aktivnosti u svojoj zajednici, većina mladih iz grupe je putovala u Munchen, na prvi europski sastanak mladih Sai volontera. Tamo su mogli slušati Babu kako govori direktno do njihovih srca, također su mogli slušati ostale govornike i neke od prekrasnih priča o transformaciji od strane mladih Sai volontera iz Europe. To je bio divan susret gdje su mogli podijeliti iskustva s ostalim mladima i sa Svamijem.

Ovaj mjesec grupa mladih volontera iz zajednice radila je Sevu u organizaciji koja pruža utočište za ne-europske imigrante koji nemaju dokumentaciju. Zbog teških okolnosti u njihovim životima, ovi ljudi su se našli na cesti, da nemaju kamo ići. Tamo su obitelji sa djecom u ovakvoj situaciji.
Prva Seva aktivnost grupe 'Srce ljubavi'
Svami je dao prekrasno ime „Srce ljubavi“ hrvatskoj grupi mladih. Nakon interviewa, na temelju kojeg se ova grupa počela oblikovati, mladi Hrvatske su bili angažirani u pronalaženju mogućnosti za započinjanje zajedničkih Seva projekata.

Jedna od članica grupe izrazila je potrebu za volonterima u Specijalnoj bolnici za kronične dječje bolesti blizu Zagreba. Bez razmišljanja mladi su odlučili uključiti svoja srca i ruke u akciju.

Napustili smo Zagreb u dva automobila puni radosti i entuzijazma. Zadatak je bio izvesti djecu u kolicima van na svježi zrak i ostvariti interakciju sa njima koliko god je moguće u danim okolnostima. Proveli smo nekoliko sati sa njima; pričajući, pjevajući, pokušavajući im donijeti tračak svjetla i malo olakšanja u njihove teške živote.

Molimo Svamija da nas nastavi voditi i usmjeravati gdje god možemo dati najbolje od sebe, služeći Mu kroz druge.
Vođena meditacija
Na dan 6. siječnja 2017., jedan od mladih Italije dobio je inspiraciju započeti s novim projektom te je napisao ovaj e-mail na sve njihove adrese: 

Dobro jutro dragi prijatelji. Sretan sam predstaviti projekt 'Mijenjajte sebe da mijenjate svijet'.
Satsang i novosti
Teškoće sa kojima se suočavamo 
Promišljanje 
Mladi su osjetili kako bi ovaj mjesec trebli podijeliti neke poteškoće sa kojima se suočavamo. Svami je jasno naveo načine kako bi Seva trebala biti provođena: sa osjećajem ljubavi i zahvalnosti prema osobi kojoj se služi; s jasnim razumijevanjem da prvo služimo sebi angažirajući se u Sevi; i također s razumijevanjem da služimo Bogu u sebi. Tijekom ove svete aktivnosti trebamo biti fokusirani, usredotočeni i sretni, tražeći od Svamija da bude sa svakim od nas i da nas vodi.  
Svamijev interview sa mladima Hrvatske
Zagreb, 27. travnja 2017. 
Nesebično služenje je temelj duhovnog nastojanja pojedinca. Svami stalno podsjeća i inspirira svakoga da se aktivno angažira u služenje potrebitima i manje sretnim članovima naše lokalne zajednice.

Tijekom Konferencije za mlade u Munchenu, osjetio sam ovu potrebu za Sevom tako intenzivno, gotovo poput vapaja koji proizlazi iz svake Svamijeve riječi. Kasnije, za vrijeme interviewa, Svami je rekao: „Okupi mlade. Želio bih im se obratiti prije daršana u Zagrebu.“ Tekst koji slijedi je cijela audio snimka koja je jako nadahnjujuća ne samo za tih 25 mladih okupljenih tamo, nego za širu zajednicu Sai mladih.

Čitav interview pročitajte u nastavku.
Svami govori o važnosti recitiranja Veda kao Sevu za mir u svijetu
Satsang u Zagrebu, 21. travnja 2015. 
Svami: Vidite, ovi ljudi uče Vede i recitiraju ih. Rekao sam da će Rudram izliječiti probleme ovog svijeta, oni su vjerovali u to i naučili su Rudram te ga recitiraju i šire... to je njihov put pridonošenju mira u svijetu. Vrlo sam sretan. 

Rudram je tako moćna mantra. Ima sve vibracije u sebi. Za one koji nemaju pojma o duhovnosti sve do najvećih duhovnih aspiranata - svačije vibracije mogu biti dirnute Rudramom. Rekao sam da je cijeli svijet ništa drugo do li vrsta energije, vibracija. Ako se naše vibracije podudaraju, mi smo u miru. Ako se ne podudaraju, onda je buka. Vi svi pjevate pjesme. Ako pjevate svi skupa u skladu, nastaje muzika. Ali ako se ne podudarate, onda to zvuči kao buka. Sličan je i naš um. Ako um može biti smiren i podešen na božansko, onda je mir. Rudram je jako snažan. Može spasiti svijet od mnogih zala. 

Bez obzira razumijete li njegovo značenje ili ne, ako vjerujete i recitirate, uvijek ćete imati koristi. Kao kad kažete doktoru da vam propiše tabletu da izliječi vašu bolest... čak i ako ne razumijete što je ta tableta, ako je uzmete, ipak vam koristi. Ako razumijete i recitirate, tim bolje! Podučavaj što više ljudi.

U nastavku pročitajte tekst o iskustvima sa recitiranjem Veda i Veda Union mreži (govor poklonika, božanski darsan 24.4.2016.g.).