Briefing do IBLCE, dezembro de 2018
Revizije dokumentov Obseg dejavnosti in Klinične kompetence svetovalcev za laktacijo IBCLC

Na osnovi najboljše prakse za certificiranje in podatkov iz najnovejše analize praks IBCLC ® je komisija IBLCE ® posodobila dokumenta Obseg dejavnosti mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo® (IBCLC) in Klinične kompetence za delo mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC).

Postopek posodabljanja teh ključnih dokumentov je obsegal natančno preučitev najnovejše analize praks, ki jo je opravil Odbor za certificiranje IBLCE, v katerem sodelujejo svetovalci IBCLC z vsega sveta, vključno s tremi člani odbora in štirimi dodatnimi člani komisije, upošteval pa je tudi povratne informacije, ki so jih svetovalci IBCLC posredovali v obdobju za javno predložitev pripomb, ki je bila mogoča v vseh jezikih, v katerih je v letu 2018 potekal izpit IBCLC.
 
Podatki iz odzivov na analizo praks in pripombe, ki so jih med javnim posvetovanjem podali svetovalci IBCLC, so razlog za manjše spremembe dokumentov Obseg dejavnosti in Klinične kompetence. Spremembe teh dokumentov odražajo trenutne prakse in vključujejo naslednje:

 • Poudarek je na ocenjevanju in veščinah, ki so potrebne za obravnavo določenih potreb otrok(a).
 • Dokument Obseg dejavnosti obsega dodatne informacije o vlogi svetovalca IBCLC pri zagotavljanju oskrbe na področju dojenja in laktacije v zvezi z zdravjem matere in otroka ter duševnim zdravjem.
 • Dokument Klinične kompetence obsega dodatne informacije o varnem ravnanju z materinim mlekom, shranjevanju in uporabi materinega mleka, o dojenju v času ločitve od dojenčka, o odnosu med hrano in dojenjem ter o dojenju v javnosti.
 • Posodobili smo jezik, da ni razlik med spoloma.
 
Ker je komisija IBLCE predhodno prešla na uporabo britanske angleščine, se ta sprememba odraža v reviziji. Posodobljeni različici teh dokumentov sta na voljo na spletni strani IBLCE .
 
IBLCE se iskreno zahvaljuje vsem prostovoljcem, ki ste prispevali k temu pomembnemu procesu, ter več kot 100 svetovalcem IBCLC, ki ste nam v okviru javnega posveta posredovali dragocene povratne informacije – komisija IBLCE jih je skrbno preučila.
Menjava vodstva IBLCE

IBLCE z veseljem najavlja izvolitev dveh novih članov v upravni odbor IBLCE , ki sta se med drugim odzvala na javni poziv IBLCE v začetku leta. 
Mona Sakr , MBBS, MSc, IBCLC, je strokovnjakinja za zdravje matere in otroka (MCH) in koordinatorka na Ministrstvu za zdravje v Ajmanu v Združenih arabskih emiratih. Zaključila je dodiplomski študij medicine (MBBS) in podiplomski študij na področju javnega zdravja/MCH na Univerzi v Aleksandriji v Egiptu. Svetovalka IBCLC je že od leta 2007. Odkar je pridobila naziv IBCLC, je dr. Sakr pripomogla k ustanovitvi prve ambulante za dojenje v Ajmanu, ki jo še vedno vodi. Je poročena in ima tri otroke.
Marin Skariah , MSN, FNP-BC, RNC-MNN, IBCLC, prihaja iz Westchestra v New Yorku in je trenutno zaposlena kot razvojna strokovnjakinja za zdravstveno nego v porodništvu (NPDS) vuniverzitetni bolnišnici NYU Langone Health na kampusu Tisch. Marin je naziv BSN pridobila na Univerzi Mercer v Atlanti, Georgiji, naziv MSN pa na kliničnem centru SUNY Downstate Medical Center v Brooklynu v New Yorku. Marin si prizadeva, da bi vpeljala najboljše prakse z osveščanjem, raziskovanjem in izobraževanjem staršev ter tako izboljšala kakovost oskrbe doječih družin in otrok.
 
Zahvaljujemo se vam za sprejem Mone in Marin v vodstveno ekipo IBLCE!
 
Pri komisiji IBLCE z zadovoljstvom naznanjamo tudi nove funkcionarje za leti 2018–2019. Roberto Issler , MD, IBCLC, pediater iz kraja Porto Alegre v Braziliji, je zdaj predsednik odbora IBLCE, na ta položaj pa je bil izvoljen v preteklem letu. Novo izvoljena predsednica je Norma Escobar , IBCLC iz Severne Karoline, ZDA, ki je trenutno dejavna v programu za ženske, dojenčke in otroke (WIC) v okrožju New Hanover. Micaela Notarangelo , PhD, IBCLC iz kraja Lerici v Italiji, še naprej opravlja funkcijo blagajničarke. V izvršnem odboru sedijo še Clifton Kenon, Jr, DNP, MSN, RN, IBCLC iz Pensilvanije, ZDA, in Christy Porucznik , PhD, MSPH iz Utaha, ZDA, ki je obenem tudi predstavnica javnosti v upravnem odboru IBLCE. Esmé Hough , IBCLC iz kraja Northern Cape v Južni Afriki je šest let preživela v upravnem odboru; zadnje leto kot predsednica, po posodobljenem pravilniku IBLCE pa bo opravljala funkcijo svetovalke odbora brez glasovalnih pravic.
 
IBLCE se prav tako iskreno zahvaljuje tudi odhajajoči članici odbora Regini Marii Roig-Romero , MPH, MCHES, IBCLC s Floride v ZDA, ki je bila dosedanja predsednica.
 
Vsem se zahvaljujemo za prostovoljno vodstvo in pomoč!
Ključna vloga prostovoljcev IBLCE
 
Certifikacijski odbor IBLCE večinoma sestavljajo svetovalci za laktacijo IBCLC z aktivnim zastopanjem javnosti in drugih deležnikov. Za razliko od strokovnih združenj, ki prirejajo konference, poteka večina dela IBLCE v zakulisju. Delovanje odbora, komisij, delovnih skupin in drugih prostovoljcev je kljub temu in nedvomno ključnega pomena za IBLCE ter celoten poklic svetovalca za laktacijo.
 
Upravni odbor zastavlja organizacijsko strategijo in vodi organizacijo. Člani odbora IBLCE poleg aktivnega udejstvovanja v odboru običajno sodelujejo tudi v 2–3 komisijah ali delovnih skupinah. Poleg tega občasno potekajo pobude, ki so v prvi vrsti posvečene oblikovanju kakovostnega programa certificiranja.
 
Prostovoljci IBLCE redno ali občasno ter odvisno od naloge:

 • oblikujejo vprašalnik za analizo praks, ki ga razdelijo članom skupnosti IBCLC, rezultati pa omogočajo občasen in z dokazi podprt vpogled v delo svetovalca IBCLC;
 • oblikujejo vprašanja, tako imenovane točke, ki temeljijo na občasnih analizah praks in verodostojni literaturi za izpit IBCLC;
 • izbirajo točke, ki bodo vključene v izpit IBCLC skladno z dokumentom Podrobno kazalo;
 • posodabljajo ključne strokovne dokumente, kot sta Obseg dejavnosti in Klinične kompetence IBCLC, in zahteve za izpolnjevanje pogojev in recertifikacijo, in sicer na podlagi občasnih analiz praks in javnih pripomb;
 • obravnavajo pritožbe na podlagi izpolnjevanja pogojev IBCLC ali rezultatov izpita;
 • preverjajo in obravnavajo pritožbe etične narave, ki jih vložijo člani javnosti ali drugi strokovnjaki;
 • razvijajo certifikat IBCLC na strokovnih srečanjih po vsem svetu ter se običajno srečujejo z vodstvom organizacij za laktacijo in sorodnih organizacij;
 • sestajajo se s svetovalci IBCLC in drugimi deležniki;
 • nenehno vlagajo v prihodnje vodstvo IBLCE;
 • oblikujejo in izdajajo svetovalna mnenja o zadevah, ki so pomembne za prakso;
 • opredelijo pravilnik za organizacijo, da se ta sklada z najboljšimi praksami in standardi tretjih organov, ki akreditirajo program IBCLC.

Povezana mednarodna neprofitna organizacija Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC) nudi finančno podporo usposobljenim kandidatom, ki želijo pridobiti certifikat IBCLC, in sedanjim svetovalcem IBCLC, ki želijo obnoviti certifikat, s poudarkom na tistih kandidatih, ki delajo s slabo oskrbljenim prebivalstvom. Sklad MILCC je v zadnjih petih letih podelil štipendije v višini več kot 100.000 USD.
 
IBLCE se zahvaljuje svojim številnim prostovoljcem za strokovnost in predanost organizaciji!