IBLCE tájékoztató 2019. június
Fontos frissítések az IBCLC Minősítési és Újraminősítési Programjához

2018-ban az IBLCE önkéntesei – a legjobb gyakorlatot követve – átfogó felülvizsgálatot folytattak az IBCLC minősítési és újraminősítési programjának követelményeivel kapcsolatban, majd 2018. júliusában az IBLCE lehetőséget biztosított az érintettek számára a lehetséges módosítások nyilvános észrevételezésére. Az IBLCE komolyan megfontolta az így kapott visszajelzést, és ezek alapján a következő néhány év során frissítések végrehajtását tervezi az IBCLC-k minősítési és újraminősítési programjában. A követelmények frissítésével és annak indokaival, illetve a hatályba lépés dátumával kapcsolatban a továbbiakban nyújtunk tájékoztatást. A változtatásokra – melyek az alábbi ütemezés szerint történnek – az IBCLC program ésszerűsítése és fejlesztése érdekében kerül sor.
 
IBCLC minősítésre való jogosultság frissítése
 
 • Hatályba lépés: 2020. március 1. Azok esetében, akik a 2020. októberi és az azt követő vizsgákra jelentkeznek, óránként összeszámoljuk az IBLCE által elismert Szoptatási Tanácsadó Szervezetnél szerzett klinikai óraszámokat, mivel az óraszám-átalányt a jövőben már nem fogadjuk el. Ezzel a változtatással az IBLCE összhangba hozza követelményeit az egyenetlen színvonalú, önkéntes munkalehetőségeket kínáló szervezetek eltérő jellegével és egyre nagyobb számával.
 
 • A 2021 áprilisi és az azutáni vizsgajelentkezéseket követően 90 óra szoptatás-specifikus oktatáson felül öt (5) órányi kommunikációs készségekre összpontosító oktatás is kötelező lesz. Előnyös, ha ez az öt (5) óra a szoptatáshoz és a szoptató anya gondozásához kapcsolódik, ez azonban nem követelmény. Ennek a változtatási javaslatnak az oka a kommunikáció központi fontossága az IBCLC részletes tartalmi áttekintésében csakúgy mint a gyakorlatban, mivel az IBCLC szaktanácsadóknak meg kell érteniük az ügyfelet és a legmegfelelőbb gondozási tervet kell kialakítaniuk számára, és aktív figyeléssel és érzelmi támogatással kell segíteniük őt a tájékozott döntések meghozatalában.
 
IBCLC újraminősítés frissítése
 
 • Új szabály a CERP-pontokkal újraminősítést szerző IBCLC tanácsadók számára -- hatályba lépés: 2020. január 1 --, hogy az IBLCE két (2) CERP pontot ad minden, ezen hatálybalépési dátumot követően egy, a szoptatás előmozdításával és/vagy támogatásával foglalkozó civil szervezet vezetőségében végzett önkéntes munkával töltött teljes évért. Egy ötéves újraminősítési ciklus alatt maximálisan 10 L-CERP pontot lehet szerezni ilyen módon. Fontos az ilyen vezetői gyakorlat, ezért ismerjük el CERP-pontokkal.
 
 • Azoktól az IBCLC tanácsadóktól, akik vagy vizsgával vagy CERP pontokkal 2021-ben és utána szereznek újraminősítést, az IBLCE 250 óra gyakorlatot vár el (amely teljes vagy részmunkaidőben is teljesíthető) a szoptatási tanácsadók 5 éves újraminősítési időszaka alatt klinikai gyakorlat, oktatási, irányítási, kutatási és/vagy népszerűsítő munka formájában. Ezek az órák önkéntes vagy fizetett munkaként, illetve a kettő ötvözeteként is teljesíthetők. A klinikai készségek az IBCLC részletes tartalmi áttekintésének fontos területét képviselik, és ezeket a készségeket aktív gyakorlattal lehet legjobban karban tartani.
 
 • Azoktól az IBCLC tanácsadóktól, akik vagy vizsgával, vagy CERP pontokkal teljesítik az újraminősítést 2021-ben és azután, az IBLCE alapfokú újraélesztési oktatást ír elő minden ötéves minősítési időszakban. Példák az ilyen képzésekre: kardiopulmonáris újraélesztés (Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) és az újszülött újraélesztés (Neonatal Resuscitation Program, NRP). Ügyfeleknek közvetlen, személyes segítséget nyújtó egészségügyi szakemberként eljáró személyeknek fontos az alapfokú újraélesztési ismeretek fenntartása az ügyfelek, betegek biztonsága érdekében.

 • 2021-ben az IBLCE bevezeti az aktív IBCLC tanácsadók Nyugdíjas státuszát azok számára, akik nyugdíjba mennének, és már nem kívánnak IBCLC tanácsadóként tevékenykedni. Mindazok, akik a múltban megfelelően fenntartották képesítésüket, korlátozott ideig pályázhatnak erre a státuszra. Ezen pályázati lehetőség kezdő dátumát később jelentjük be. Azok, akik megszerezték ezt a státuszt, használhatják a „nyugalmazott IBCLC tanácsadó” címet az önéletrajzukban vagy névkártyájukon nevük alatt. Nem használhatják azonban közvetlenül nevük vagy aláírásuk után (pl. helyzetértékelő dokumentumokon) az aktív képesítés látszatát keltve. E státusz célja az elismerés, és azoknak szól, akik már nem gyakorolják az IBCLC szakmát aktívan szaktanácsadóként, és nem is szándékuk az aktív tanácsadáshoz visszatérni.
 
 • 2021-ben az IBLCE bevezet egy Inaktív státuszt olyan, jelenleg aktív IBCLC tanácsadók számára, akik nem tudják teljesíteni az újraminősítési követelményeket az újraminősítésre meghatározott évben, de egy éven belül ismét meg akarják szerezni a minősítést. Az Inaktív státusz ideje alatt az érintett személy nem aktív birtokosa az IBCLC képesítésnek. Az IBCLC képesítés újbóli megszerzése érdekében, de már az Inaktív státusz ideje alatt az érintettek vagy letehetik a vizsgát, méghozzá a hatályos első jelölti jogosultsági kritériumok mellőzésével, vagy CERP pontokkal (75 CERP) is újraminősíttethetik magukat, amely ez esetben tartalmazza az önértékelést (ld. lejjebb), és ezen kívül további 15 CERP pontot kell teljesíteniük hozzá. Ha egy IBCLC tanácsadó nem jelentkezne újraminősítésre az inaktív státusz évében, úgy a vizsga letételéhez már teljesítenie kell az első jelöltség alkalmával elvárt jogosultsági feltételeket. Ha egy tanácsadó úgy dönt, hogy nem lép át Inaktív státuszba, és hagyja, hogy a képesítése lejárjon, úgy szintén az első jelöltektől elvárt követelmények teljesítésével vizsgázhat újra.

 • A 2022-ben újraminősítést teljesítő tanácsadók esetében az IBCLC vizsga továbbra is az újraminősítés egyik LEHETŐSÉGE lesz, de már nem lesz KÖVETELMÉNY, mivel az önértékelés és a kötelező, célirányos továbbképzés is választható lesz a vizsga helyett az ötévenkénti újraminősítések alkalmával. Az önértékelések az önreflexiót bátorítják olyan módon, hogy lehetővé teszik a tanácsadó számára, hogy meghatározza saját erősségeit és gyengeségeit, amelyek továbbképzése alapjául szolgálnak. Az IBLCE ezt a változást csak az önértékelés elindításával vezeti be, előtte nem.
 
További frissítések
 
Olyan ritka helyzetekben, mikor az IBCLC tanácsadók rendkívüli körülmények miatt nem képesek vizsgát tenni vagy CERP-pontokkal újraminősítésre jelentkezni, 2019. szeptember 1-étől az IBLCE pontosabban is meghatározza ezen rendkívüli körülményeket. Rendkívüli körülmények csak az alábbiak lehetnek: a jelölt / vizsgázó vagy közvetlen hozzátartozója komoly betegsége vagy súlyos sérülése, közvetlen rokon halála, elkerülhetetlen természeti katasztrófa, vagy aktív katonai szolgálattal kapcsolatos változások. Ez segíteni fog a konkrét körülmények tisztázásában azoknak a jelölteknek és IBCLC tanácsadóknak, akik a minősítésüket kívánják meghosszabbítani vagy a díjfizetést elhalasztani.

Itt jelezzük, hogy ezen módosításokkal kapcsolatos további részletek az IBLCE honlapján lesznek elérhetők, miután 2019. szeptemberében megtörténik a Vizsgatájékoztató és az Újraminősítési útmutató frissítése a 2020. évi IBCLC vizsgákhoz .

Az IBLCE örömmel teszi közzé a fenti program-módosításokat, melyek célja az IBCLC program rugalmasságának és hatékonyságának fokozása .

A Fegyelmi Eljárások az IBCLC-k Szakmai Viselkedési Kódexéhez és a IBLCE Szakmai Viselkedési Kódexéhez Kapcsolódó Panasztételi Nyomtatvány változásai
Az IBLCE Etikai és fegyelmi bizottsága (E&D) komoly erőfeszítéseket tesz az IBCLC képesítés színvonalának és a szoptató családok jólétének, megőrzése érdekében világszerte. Az IBLCE E&D bizottsága IBCLC tanácsadókból és a nyilvánosság tagjaiból áll. Az IBLCE bátorítja az IBCLC tanácsadókat a magas etikai színvonal fenntartására; az E&D Bizottság feladata az ezek esetleges megsértésével kapcsolatos bejelentések kivizsgálása és megoldása. Az eljárás úgy van kialakítva, hogy méltányos és arányos legyen a reagáló IBCLC tanácsadók és a panasztevő érintettek tekintetében egyaránt.

Az IBLCE szaktanácsadóknak szakmai tevékenységük során az IBLCE által létrehozott IBCLC-k (Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadók) Szakmai Viselkedési Kódexe (CPC) ad útbaigazítást. Az IBLCE Fegyelmi Eljárásai leírják az érintettek számára, mely eljárás szerint tehetnek panaszt az IBLCE-nél a tanácsadókkal kapcsolatban.
 
Az alábbiakban az IBLCE Fegyelmi Eljárások és az azokhoz kapcsolódó panasztételi nyomtatvány frissítéseinek áttekintése található.
 
Kérjük, tartsák szem előtt, hogy ezek az eljárások csak a 2019. június 30. UTÁN tett fegyelmi panaszok esetében lépnek hatályba! A frissített dokumentumok 2019. július 1-jén az IBLCE honlapján lesznek elérhetők.
 
Elektronikus etikai és fegyelmi panasztételi portál
 
Az IBLCE biztonságos file megosztó szolgáltatást valósított meg, amely lehetővé teszi az IBLCE értintettjei és az IBLCE számára dokumentumok külső felhasználókkal való könnyű és biztonságos megosztását. Július 1-től etikai és fegyelmi panaszokat közvetlenül az IBLCE honlapjára lehet feltölteni az IBLCE biztonságos file megosztó rendszerének segítségével. Hacsak lehetséges, a fegyelmi eljárással kapcsolatos kommunikáció az IBLCE biztonságos web portálján keresztül történik. A fegyelmi eljárásban érintett személyek feltölthetik a dokumentumokat az IBLCE szervezetéhez, az IBLCE-től pedig különféle közleményeket tölthetnek le. Ez a rendszer jellemzően gyakorlatiasabb megoldásokat tesz lehetővé etikai és fegyelmi kérdésekben, mivel az etikai és fegyelmi ügyekkel kapcsolatos papír alapú küldemények nem lesznek szükségesek, ehelyett az ilyen kommunikáció az online portálon keresztül zajlik majd.
 
Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezései az Etikai és fegyelmi eljárással kapcsolatban
 
A GDPR egy személyi adatvédelmi szabályzat, amely az EU valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein polgáraira is vonatkozik.
 
Az IBLCE globális jelenléte miatt az IBLCE felülvizsgálta a fegyelmi eljárási és panasztételi nyomtatványt, hogy abba beépítse a GDPR-t.
 
Panasztételi nyomtatvány
 
A panasz benyújtása előtt az IBLCE azt kéri, hogy az adott személy ismerkedjen meg a Fegyelmi eljárásokkal, a Panasztételi nyomtatvánnyal és a CPC-vel.
 
Néhány megfontolandó szempont panasz benyújtása előtt:
 
 • Névtelen panasz: Az IBLCE csak olyan esetben vesz figyelembe névtelen panaszt, ha az súlyos magatartásbeli vétségre vonatkoznak, mint pl. erőszak vagy súlyos testi sértés.

 • Összefoglalás: A sérelmes eset rövid összefoglalása konkrét részletekkel és időrenddel, illetve igazoló dokumentumokkal, ha ilyen rendelkezésre áll.

 • Bizonyíték: Be kall nyújtani minden hozzáférhető bizonyító erejű dokumentumot, amely egy, a CPC megsértésével kapcsolatos állítást alátámaszt.

 • Első kézből származó információ: A panaszt benyújtó személynek közvetlen, első kézből származó tudással kell bírnia az IBCLC tanácsadó állítólagos CPC elleni vétségével kapcsolatban.

 • Nem tárgyhoz tartozó: A fegyelmi eljárás nem alkalmazandó kereskedelmi vagy személyes jellegű ügyekre, illetve személyes nézetkülönbségeke (pl. közösségi médiában közzé tett hírnévrontással vagy becsmérléssel kapcsolatos panaszok). Rosszhiszemű (pl. bosszú céljával) tett panaszok az eljárással való visszaélésnek minősülnek.
 
 • Kézjeggyel ellátott panaszok: A panasz akkor érvényes, ha egy magánszemély aláírva nyújtja be (értsd: üzleti vállalkozás nem tehet panaszt).
 
 • Etikátlan magatartás: A panasz lényegi részének ki kell merítenie a CPC szerinti etikátlan magatartás fogalmát. Kihat-e állítólagos helytelen magatartás a közegészségre, közjólétre és a közbiztonságra?
 
 • Megbízhatatlan vagy elégtelen mennyiségű információ: A megbízhatatlan vagy elégtelen információ tartalmúnak minősített panaszok nyomán elhagyható az intézkedés.
 
Szankciók
 
A tanácsadó akkor sújtható büntetéssel, ha bizonyítást nyer, miszerint a tanácsadó megsértette a CPC-t. A fegyelmi eljárások két további lehetséges büntetéssel egészültek ki:
 
 • Kötelező, írásos kötelezvény benyújtására arról, hogy a szóban forgó viselkedésnek vége, és a jövőben hasonlóra nem kerül sor.
 
 • Kötelezettség továbbképzésre a CPC megsértésével kapcsolatos témában (pl. etikával vagy tevékenységi szabályzattal kapcsolatos oktatás).
 
E két további büntetés további lehetőségeket biztosít az etikai és fegyelmi kérdések eldöntésekor, beleértve azt is, hogy elrendelhető a megtörtént szabálysértés témájához illeszkedő továbbképzés.

Az etikai és fegyelmi eljárás
Egy cikk az IBCLC előnyeiről a Journal of the Academy of Nutrition and Dieteics c. lapban

Az IBLCE örömmel osztja meg ezt a kiváló cikket Önökkel egy szakmai lektorálással megjelenő folyóirat, a Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics (Táplálkozási és Dietetikai Akadémia) lapjában arról, miért kell a diplomás dietetikusoknak a szoptatás jelentőségét hangsúlyozniuk, és megfontolniuk, hogy megszerzik a laktációs szaktanácsadói (IBCLC) képesítést. A cikk hangsúlyozza, hogy a „szoptatás bőségesen dokumentált egészségügyi előnyökkel járó globális táplálkozási stratégia”, és számos referenciát tartalmaz a szoptatásnak mind a csecsemő, mind az anya egészségével kapcsolatos hatására, beleértve a csecsemőhalál előfordulásának és a közegészségügyi költségeknek a csökkenését is. A cikk leírja az IBCLC pályához vezető utakat és a szakmával járó előnyöket, és bátorítja az érdeklődő diplomás dietetikusokat a laktációs tanácsadói képesítés megszerzésének megfontolására.

Táplálkozási és Dietetikai Akadémia nagylelkű gesztusa révén kaptunk egy elektronikus limket, melynek segítségével IBCLC tanácsadóink díjmentesen hozzáférhetnek a cikkhez. A link 2019. augusztus 31-ig él. Köszönjük, hogy tudomásul veszik, hogy ez csak saját céljukra szól, é tilos megosztani az Interneten – így közösségi médiumokban és egyéb online platformokon. A lap szaklektorált kutatásról is beszámol élelmiszer-tudományi, táplálkozástudományi és dietetikai területeken.

Az IBLCE igen nagyra értékeli, hogy az Akadémia ezen értesítés útján világszerte elérhetővé teszi ezt a fontos cikket laktációs szaktanácsadói (IBCLC) számára.

Kövesse az IBLCE-t a közösségi médián!