December 2018
IBLCE styrker sin politik vedrørende
WHO-kodeksen yderligere 
 

International Board of Lactation Consultant Examiners® (IBLCE®) er til stede over næsten hele verden. Den tilstedeværelse giver mulighed for at udøve en betydelig indflydelse, og IBLCE er fast besluttet på at bruge sin indflydelse til at støtte op om Verdenssundhedsorganisationens (WHO) målsætninger i den internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger (1981) og Verdenssundhedsforsamlingens (WHA) resolutioner.
 
I sin IBLCE briefing februar 2018 berettede IBLCE om arbejdet med at fremme WHO-kodeksen og de efterfølgende resolutioner, og lovede at komme med yderligere opdateringer, efterhånden som de foreligger.
 
Vi hos IBLCE er glade for nu at kunne berette, at der efterfølgende har været betydeligt fokus på måder, hvorpå målsætningerne i WHO-kodeksen og efterfølgende resolutioner kan fremmes, og at der er blevet vedtaget en række vigtige politiske beslutninger i forlængelse heraf. På grund af disse politiske ændringers omfang, og det faktum, at nogle IBCLC'ere og kandidater vil blive påvirket af det, vil ændringerne blive implementeret gradvist.
 
Beslutningerne (yderligere detaljer om implementering følger) inkluderer:
 
 • Indarbejdelse af Verdenssundhedsforsamlingens resolution 69.9 i IBLCE's politikker for alle IBLCE's frivillige, medarbejdere, uafhængige kontrahenter og koordinatorer.
For at minimere interessekonflikter bør man undgå at modtage enhver form for kompensation fra, samarbejde med eller bidrag fra interessenter, som beskæftiger sig med spædbørns- og småbørnsernæring og som konkurrerer med amning (eller deres tilknyttede fonde/organisationer/virksomheder), eller, som absolut minimum, oplyse det fulde omfang af en sådan interessekonflikt, hvis den forekommer, når man leverer tjenesteydelser eller holder foredrag/underviser/forfatter/udfører forskning. Hvis man udgiver tekster, planlægger en konference eller et arrangement, eller udfører forskning, bør man afkræve sådanne oplysninger af sine kollegaer og opfordre dem til at frigøre sig fra sådanne konflikter. 
 • IBLCE's etik- og disciplinærudvalg vil gennemgå og revidere Kodeks for professionel adfærd for IBCLC'er i samarbejde med juridiske rådgivere med henblik på at indarbejde bestemmelserne i WHO-kodeksen i vores Kodeks for professionel adfærd. Opgaven forventes gennemført i 2021 med en ikrafttrædelsesdato i 2022.
 
 • Undervisning i WHO-kodeksen vil være obligatorisk for alle IBLCE's bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, for IBCLC'ere, der søger om recertificering, samt IBCLC-kandidater, og yderligere detaljerede oplysninger forventes offentliggjort i Informationsvejledningen til eksamenskandidater og Guide til recertificering i 2022.
 
 •  IBLCE vil fortsætte med at udføre formelle evalueringer af interne og eksterne dokumenter med henblik på overholdelse af WHO-kodeksen og de efterfølgende resolutioner, og vil udarbejde en rutine, hvor arbejdet udføres på regelmæssig basis, efterhånden som nye resolutioner vedtages af Verdenssundhedsforsamlingen.
 
 • Fra 2022 og fremadrettet vil IBLCE ikke acceptere nogen former for uddannelsesmerit i forbindelse med certificering/recertificering fra virksomheder, hvis produkter henhører under den internationale kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger (f.eks. modermælkserstatninger, flasker og sutter), brystpumpeproducenter, lægemiddelproducenter, iværksættere, som markedsfører ammeprodukter og babyprodukter, såsom brystvortecremer, babyslynger, klapvogne, ammepuder eller ammestole.
 
 •  IBLCE vil gennemgå listen over udbydere af uddannelsesprogrammer til optjening af CERP-point og sin Minimising Commercial Influence on Education Policy (politik for minimering af kommerciel indflydelse på uddannelse) i forhold til WHO-kodeksen og de efterfølgende WHA-resolutioner.
 
 • Alle samarbejder mellem IBLCE og fagorganisationer, som ikke overholder WHO-kodeksen, vil blive evalueret på individuel basis, med tilbud om uddannelse hvor det er muligt.
 
 •  Indarbejdelse af WHO-kodeksen og de efterfølgende resolutioner i alle orienteringsgennemgange for medarbejdere og frivillige.
 
Vi er glade for hos IBLCE at kunne berette om udviklingen på området i forhold til fremme af WHO-kodeksen og de efterfølgende resolutioner, og vi vil løbende udsende opdateringer om arbejdet. Selv om IBLCE er et internationalt certificeringsorgan med certificerede medlemmer i en lang række forskellige retlige, økonomiske og lovgivningsmæssige vilkår og derfor er underlagt nogle restriktioner, har IBLCE forpligtet sig til at gøre mest muligt for at opretholde og fremme målsætningerne i WHO-kodeksen og de efterfølgende resolutioner, som er af afgørende betydning for den globale folkesundhed.
IBCLC-eksamen i 2020
COVID-19 ressourcecenter
Vi har samlet alle de seneste nyheder om eksamenen i september 2020 i vores COVID-19 ressourcecenter. Der kommer nye oplysninger på ugentlig basis, så sørg for at tjekke jævnligt!
 
Valgmuligheder for IBCLC-eksamenen i 2020
Kandidater har følgende valgmuligheder for eksamenen i september:
Anmodninger om udsættelse skal indsendes inden din eksamensdato eller inden for 30 dage af eksamensfristen. Sidste frist for anmodninger om refusioner er 31. august 2020.
Skemalægning af din eksamen
Mange kandidater har modtaget e-mailen med deres eksamensgodkendelse. IBLCE er fortsat i gang med at udsende disse e-mails. Alle kandidater bør have modtaget deres e-mails i de kommende dage.
 
Der kan være nogle udfordringer med at få skemalagt din eksamen i år. Vores prøveudbyder måtte omlægge cirka 450.000 eksamenskandidater fra mange forskellige certificeringsprogrammer, men i juli var efterslæbet blevet betragteligt mindre. Vi har hørt fra prøveudbyderen, at der pr. den 5. august 2020 er ledige pladser på de fleste testcentre. IBCLC-programmet betragtes som en essentiel certificeringsuddannelse, så du har adgang til alle åbne testcentre.
 
Notér i din kalender:
 
Fristen for eksamenen i september 2020 er 8.-25. september 2020.
Opdateringer vedr. certificering og recertificering i 2021
Som vi skrev i vores IBLCE briefing juni 2019, er der kommet en del ændringer i egnethedskravene til certificering/recertificering, som vil påvirke de IBCLC-kandidater, der søger om eksamen i 2021 og fremadrettet. Hvis du har planer om at søge om certificering eller recertificering næste år, er det vigtigt, at du læser disse opdateringer grundigt. 
 
For førstegangssøgende certificeringskandidater i 2021 og fremadrettet
 • Fem (5) timers uddannelse med fokus på kommunikationsfærdigheder i tillæg til kravet om 90 timers ammespecifik uddannelse.
Bemærk: Til og med november kan du optjene dine kliniske praksistimer via fjernovervågning i overensstemmelse med den opdaterede midlertidige vejledning om brugen af teknologi til overholdelse af kravene for klinisk praksis på Pathway 1, 2 og 3. Hold udkig efter en opdatering senere på året med information, om hvordan du kan optjene dine kliniske praksistimer fremadrettet.

Recertificering via eksamen eller CERP-point i 2021 og fremadrettet.
 
 •  250 timers praktisk erfaring (heltids eller deltids; som frivilligt eller lønnet arbejde) med ammerådgivning i hver 5-års recertificeringsperiode.
 •  Der er krav om uddannelse inden for grundlæggende førstehjælp i hver 5-års certificeringsperiode.
 • Der vil være to nye former for status: Afgået-status (for IBCLC'ere, som ikke længere ønsker at praktisere) og en Inaktiv-status (for aktive IBCLC'ere, som ikke er i stand til at leve op til recertificeringskravene i det år, de efter planen skulle recertificeres, men som agter at opnå certificering inden for et år).
De nye ledere inden for ammestudier:
Sådan åbnes dørene til IBCLC
Emerging Leaders in Lactation Scholarship, ELL (Nye ledere inden for ammestudier) blev etableret som et nyt stipendieprogram i 2017 for at fremme mangfoldighed, inklusion og lige adgang for alle til fællesskabet af IBCLC-kandidater og fremtidige ledere. IBCLC-kandidater, som udviser lederpotentiale, tilhører en gruppe, som historisk set er underrepræsenteret i professionen og dens lederskab, og som ikke ellers ville kunne opnå IBCLC-akkreditering, får mulighed for at opnå dette via ELL-stipendiet.
 
Det første hold stipendiater arbejder i øjeblikket på deres IBCLC-akkreditering – og de er allerede igang med at gøre en forskel for deres lokalsamfund! Semaj Bruce er en af de første i gruppen af nye ledere inden for ammestudier, som har opnået IBCLC-certificering. Hun arbejder i Nevada, USA, med at gøre amning til normen i brune og sorte familier. Du kan læse hendes historie her.
  “Uden stipendiet ville jeg ikke engang kunne have nået hen til dørhåndtaget. Stipendiet gav mig håb, og jeg håber, at andre ikke vil tøve med at gå ud og finde hjælp, når de har brug for det. Giv ikke op! Der kommer nye babyer til verden hver dag, og de har brug for os!”
– Semaj Bruce, IBCLC
Ændringer i IBLCE's ledelse
Efter det ekstraordinære valg tidligere på året, der skyldtes den tidligere formands fratrædelse af posten i IBLCE's bestyrelse, er Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC, tiltrådt sin nye post som formand efter valget af Dr. Clifton Kenon Jr. som ny kasserer, den post, Marin bestred tidligere.
Marin er fra Westchester, New York, USA, og arbejder som oversygeplejerske (Nurse Manager) på fødeafdelingen i Stamford, Connecticut, USA. Hun arbejder også som IBCLC'er ved NYU Langone i Brooklyn. Marin har en BSN (bachelor of science in nursing) fra Mercer University i Atlanta, Georgia, USA, og en MSN (master of science in nursing) fra SUNY Downstate Medical Center i Brooklyn, New York, USA. Marin brænder for at gøre en forskel ved at inkorporere bedste praksis gennem fortalervirksomhed, forskning og forældreuddannelse med henblik på at opnå en forbedring af kvaliteten af pleje for ammende børn og familier.
Clifton er uddannet sygeplejerske og førte an i arbejdet med at gøre de første hospitaler i the Indian Health Service (som yder sundhedstjenester til Amerikas oprindelige folk) babyvenlige. Derudover oprettede han den første nationale sygeplejeoverbygning med henblik på at uddanne sygeplejersker i arbejde i ressourcefattige landområder, og skrev the National Indian Health Service Breastfeeding Protection Guidelines (retningslinjer for beskyttelse af amning). Pt. arbejder han som Senior Diversity & Inclusion Officer (seniormedarbejder med ansvar for mangfoldighed og inklusion) for De Forenede Staters statslige bistandsorganisation (USAID), hvor han arbejder med amning, børnedødelighed og reproduktiv sundhed. Når han ikke er i gang med sit arbejde for USAID, har han travlt i sin ammepraksis, hvor han hjælper familier med at nå deres ammemålsætninger.
 
Marin og Clifton skal have mange tak for at have påtaget sig nogle vigtige, frivillige lederroller på dette afgørende tidspunkt, og for deres engagement i IBLCE! IBLCE ønsker også at sende de varmeste hilsener til de tidligere bestyrelsesmedlemmer Dr. Shakira Henderson og Dr. Cecilia Tomori, og ønsker dem al held og lykke i fremtiden!  
Vil du i kontakt med IBCLC'ere?
Kontakt os angående markedsføringsmuligheder
Med over 32.500 registrerede IBCLC'ere i 122 lande, har IBLCE den største globale repræsentation inden for amning. Hvis du har kendskab til en konference eller en lejlighed, der kunne være relevant for IBCLC'ere, og som du ønsker at markedsføre, tager IBLCE nu imod udvalgte markedsføringsforslag. Kontakt IBLCE's brand- & kommunikationsansvarlige for at høre mere om valgmulighederne for e-mailmarkedsføringslister (opdelt efter region/land), antallet af IBCLC'ere på listerne, og gebyrer. Bemærk, at IBLCE ikke deler IBCLC'eres oplysninger med tredjeparter. IBLCE ønsker at formidle information af mulig interesse til IBCLC'ere.
 
Alle potentielle annoncører skal dokumentere, at de overholder WHO-kodeksen og de efterfølgende WHA-resolutioner, og annoncer skal lever op til IBLCE's mission og værdier.
 
IBCLC'ere har mulighed for at framelde sig. I nogle regioner, hvor der stilles krav om, at modtagere aktivt skal tilmelde sig reklamer, er det ikke muligt at udsende markedsføringsbreve.
Er du en arbejdsgiver, som ønsker at ansætte en IBCLC'er?   
Med over 32.500 registrerede IBCLC'ere i 122 lande, har IBLCE den største rækkevidde inden for ammeprofessionen. Hvis du er arbejdsgiver og ønsker at tilføje en IBCLC'er til dit team, er IBLCE's karrierecenter din samarbejdspartner, hvis du vil have kontakt til IBCLC'ere. Og i en begrænset periode er jobopslag i IBLCE's karrierecenter GRATIS de første 30 dage. Se vores Karrierecenter, hvis du vil have yderligere oplysninger, og udfyld vores interessetilkendegivelsesformular for at komme i gang med dit opslag.
 
Bemærk venligst: Opslag er på nuværende tidspunkt begrænset til stillinger, der enten kræver opnået IBCLC-certificering eller har som en betingelse for ansættelse, at kandidater opnår IBCLC-certificering, og hvor der ydes direkte pleje.
Følg IBLCE på sociale medier