December 2018
Az IBLCE tovább erősíti
a WHO Kódexhez kapcsolódó irányelvek érvényre jutását 

A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) szinte mindenhol jelen van a világban. Ez jelentős hatás elérésére biztosít lehetőséget, és az IBLCE elkötelezett amellett, hogy befolyását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe (1981) és az azt követően kiadott, az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésén (WHA) született határozatok támogatása érdekében vesse be.
 
Az IBLCE az IBLCE tájékoztató, 2018. február című dokumentumban arról számolt be, hogy mit tesz a WHO Kódex és az azt követő határozatok érvényre jutásának támogatása érdekében, és további tájékoztatók közzétételére tett ígéretet, amint új információ lát napvilágot.
 
Az IBLCE megelégedéssel állapítja meg, hogy szervezete azóta jelentős hangsúlyt fektetett a WHO Kódex és az azt követő határozatok céljainak előmozdítására, és ennek érdekében számos jelentős szakpolitikai döntést hozott. Tekintettel e szakpolitikai változások hatókörére, valamint arra, hogy egyes változások érintik az IBCLC-ket és a jelölteket, azok végrehajtása fokozatosan történik.
 
Ezek a határozatok a következőket tartalmazzák (a végrehajtás további részleteit később közöljük):
 
 • Az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése által hozott 69.9. sz. határozat beépítése az IBLCE irányelveibe az IBLCE összes önkéntese, munkatársa, független vállalkozója és koordinátora esetében:
Az érdekellentét minimalizálása érdekében kerülni kell a kompenzáció vagy anyagi hozzájárulás elfogadását szoptatást helyettesítő készítmények forgalmazásában érdekelt szervektől (vagy a hozzájuk kapcsolódó alapítványoktól/szervezetektől/vállalatoktól), az ilyen szervezetekkel való együttműködést, vagy amennyiben ilyen jellegű érdekellentét előfordul, a szolgáltatás nyújtatásakor vagy párbeszéd/tanítás/írás/kutatás végzése esetén az adott személynek arról teljes körű tájékoztatást kell adnia. A fent említett olyan személyeknek, akik publikációt tesznek közzé, konferenciát vagy rendezvényt szerveznek vagy kutatást végeznek, meg kell követelniük az ilyen adatszolgáltatást, és arra kell ösztönözniük munkatársaikat, hogy kerüljék az ilyen jellegű érdekellentétet. 
 • Az IBLCE Etikai és fegyelmi bizottsága – jogtanácsossal konzultálva – felülvizsgálja és módosítja az IBCLC Laktációs Szaktanácsadók Szakmai Viselkedési Kódexét (Code of Professional Conduct for IBCLCs, CPC), hogy abba beépítse a WHO Kódex rendelkezéseit. E feladat teljesítésének céldátuma 2021, és 2022-ben lép majd hatályba.
 
 • A WHO Kódexszel kapcsolatos képzés kötelező lesz az IBLCE igazgatótanácsának minden tagja és munkatársa, az újraminősítést szerző IBCLC-k és az IBCLC vizsgára jelentkezők számára, és a 2022-ben rendelkezésre álló Vizsgatájékoztató és Újraminősítési útmutató további információkat tartalmaz majd ezzel kapcsolatban.
 
 •  Az IBLCE továbbra is hivatalosan felülvizsgálja belső és külső dokumentumait, hogy értékelje a WHO Kódex és az azt követő határozatok betartását, és létrehoz egy olyan mechanizmust, amely alapján ez a későbbiekben rendszeresen megtörténik, amikor az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése újabb határozatokat hoz.
 
 • Ezt követően, 2022-től kezdve az IBLCE a minősítés vagy az újraminősítés során nem fogad el olyan vállalatoknál szerzett oktatási krediteket, amelyek termékei Anyatejet helyettesítő készítmények forgalmazásának nemzetközi kódexe hatálya alá esnek (pl. anyatej-helyettesítő tápszerek, cumisüvegek és cumik), illetve amelyek mellszívógyártó vagy, gyógyszergyártó vállalatok, szoptatási és csecsemőápolási termékeket, például mellbimbókrémet, babahordozót, babakocsit, szoptatási párnát vagy szoptatós fotelt forgalmazó vállalkozások.
 
 • Az IBLCE felülvizsgálja CERP-szolgáltatói programját, és a Kereskedelem oktatáspolitikára gyakorolt hatásának minimalizálása c. dokumentumot a WHO Kódexével és az azt követő WHA-határozatokkal összefüggésben.
 
 • Az IBLCE-nek a WHO Kódexet nem követő szakmai szervezetekkel való együttműködését eseti alapon kell értékelni, és, amennyiben lehetséges, képzést kell biztosítani.
 
 • A WHO Kódexét és az azt követő határozatokat az önkénteseknek és a munkatársaknak szóló valamennyi iránymutatásban figyelembe kell venni.
 
Az IBLCE örömmel számol be a WHO Kódexe és az azt követő határozatok terén elért előrelépésről, és továbbra is naprakész információkat nyújt ezzel kapcsolatban. Bár az IBLCE egy nemzetközi minősítő testület, amelynek szaktanácsadói különböző jogi, gazdasági és szabályozási környezetben működnek, és így bizonyos korlátozások alá esnek, az IBLCE elkötelezett amellett, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a WHO Kódex és az azt követő, a globális közegészségügy szempontjából kritikus fontosságú határozatok céljainak fenntartása és előmozdítása érdekében.
A 2020. évi IBCLC vizsga megszervezése
COVID-19 Erőforrásközpont
A COVID-19 Erőforrásközpont a 2020. szeptemberi vizsga lebonyolításával kapcsolatos legfrissebb hírek központi forrása. Hetente új információkkal jelentkezünk, kérjük, rendszeresen látogasson el az oldalra!
 
A 2020. évi IBCLC vizsgával kapcsolatos lehetőségek
Az idei év szeptemberében a jelöltek több lehetőség közül választhatnak:
A vizsgaszervező jelenleg csak angol nyelven biztosítja az LRP lehetőségét.
A halasztással kapcsolatos kérelmét a vizsga időpontja előtt vagy a vizsgára rendelkezésre álló időtartamot követő 30 napon belül kell benyújtani. A visszatérítésre vonatkozó kérelmek benyújtásának határideje 2020. augusztus 31.
A vizsga ütemezése
A vizsgázásra feljogosító e-mailt a vizsgára jelentkezők közül már sokan megkapták. Az IBLCE folytatja az e-mailek kiküldését. Az elkövetkező napokban már minden jelöltnek meg kell kapnia az e-mailt.
 
A vizsga ütemezése valamivel nehezebb lehet az idei évben. A vizsgaszervezőnek számos különböző minősítési programra jelentkezett körülbelül 450,000 vizsgázó időpontját kellett átütemeznie, de július óta a lemaradását igen jelentős mértékben sikerült ledolgoznia. A vizsgaszervezőnk arról is tájékoztatott bennünket, hogy 2020. augusztus 5-től a vizsgaközpontok többségében vannak szabad helyek. Az IBCLC minősítési program kiemelt fontosságú, ezért minden nyitott vizsgaközpont rendelkezésre fog állni.
 
Ellenőrizze a naptárát:
 
A 2020. szeptemberi vizsgák időkerete 2020. szeptember 8-25.
2021. évi minősítéssel és újraminősítéssel kapcsolatos tájékoztató
Amint az az IBLCE 2019. júniusi tájékoztatójában is szerepelt, a minősítésre való jogosultság illetve az újraminősítés terén számos olyan változás történt, amely az IBCLC vizsga jelöltjeit a 2021. évi vizsgára való jelentkezéstől kezdve érinti. Ha a következő évben tervezi minősíttetni vagy újraminősíttetni magát, feltétlenül tekintse át ezeket a tájékoztatókat. 
 
Az először vizsgára jelentkezőknek a 2021-es vizsgára való jelentkezéstől kezdve
 • a 90 órás laktáció specifikus oktatáson kívül öt (5) óra kommunikációs képességekkel kapcsolatos oktatáson is részt kell venniük.
Figyelem: Novemberig a klinikai gyakorlat óraszámait távolról is teljesítheti a Módosított ideiglenes iránymutatás a technika alkalmazásáról az 1., 2. és 3. útvonal szerinti klinikai gyakorlatra vonatkozó előírásának való megfeleléshez című dokumentum alapjánAz idei év második felében hamarosan elérhető lesz az a tájékoztató, amely pontosítja, hogy a jövőben hogyan lehet a klinikai gyakorlati óraszámmal kapcsolatos követelményeket teljesíteni.

2021-től a vizsgázással vagy CERP-pontokkal történő újraminősítéshez
 
 • az ötéves újraminősítési ciklus során 250 óra laktációs szaktanácsadói (teljes vagy részmunkaidőben; önkéntes vagy fizetett munkával szerzett) gyakorlatra van szükség.
 • Minden ötéves minősítési időszakban alapvető életmentéssel kapcsolatos képzésen kell részt venni.
 • Két új státusz lehetőségét biztosítjuk: Nyugdíjas státuszt (azon IBCLC-k számára, akik már nem szeretnének praxist folytatni) és Inaktív státuszt (azon aktív IBCLC-k részére, akik nem képesek megfelelni az újraminősítési követelményeknek abban az évben, amikor újraminősítésük esedékes, de egy éven belül ismét minősítést szeretnének szerezni).
Laktációs vezetői munkakörre pályázók (Emerging Leaders in Lactation, ELL) ösztöndíja:
az IBCLC-k előtt nyitva álló lehetőség
A Laktációs vezetői munkakörre pályázók ösztöndíja 2017-ben új ösztöndíjprogramként azzal a céllal jött létre, hogy az IBCLC vizsgára jelentkezők és a jövőbeli vezetők körében a sokszínűség, az igazságosság és a befogadás kultúráját előmozdítsa. Az IBCLC vizsgára jelentkező olyan szakemberek, akik vezetői képességeiket bizonyítják, és akik a szakmai munkában és a szakmai vezetés körében történelmileg alulreprezentált csoporthoz tartoznak, továbbá akik egyébként esetleg nem lennének képesek az IBCLC minősítés megszerzésére, az ELL ösztöndíjra pályázhatnak.
 
Az ELL ösztöndíjasok első osztálya most szerzi meg az IBCLC minősítést, és tagjai már most is sokat tettek a közösségeikért! Semaj Bruce a Laktációs vezetői munkakörre pályázók első olyan csoportjához tartozik, akik IBCLC minősítést szereztek, és az USA-ban, Nevada államban végzi munkáját azért, hogy a színes bőrű családok körében a szoptatást általánossá tegye. Itt elolvashatja a történetét.
 „Az ösztöndíj nélkül erre nem lett volna lehetőségem. Az ösztöndíj reményt adott a számomra, és remélem, mások sem haboznak segítséget kérni, ha szükségük van rá. Ne adják fel! Minden nap újabb csecsemők születnek, és szükségük van ránk!”
– Semaj Bruce, IBCLC
Változások az IBLCE vezetőségében
Az IBLCE igazgatótanácsa korábbi megválasztott elnökének az év elején történt lemondása miatt tartott soron kívüli választást követően Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC elfoglalta új, megválasztott elnöki posztját. Ezt megelőzően Dr. Clifton Kenon Jr.-t megválasztották a Marin által korábban betöltött pénztárosi posztra.
Marin a New York állambeli Westchesterben él, és a Connecticut állambeli Stamfordban a vajúdás és a szülés területéért felelős vezető ápoló. Ezenkívül a New York-i Egyetem Brooklynban működő Langone Egészségügy Központjában dolgozik IBCLC-ként. Marin BSN (ápolói) alapdiplomáját a Georgia állambeli Atlanta Mercer Egyetemén szerezte, MSN (ápolói) mesterdiplomáját pedig a New York állambeli Brooklyn SUNY Downstate Egészségügyi Központjában. Marin elkötelezte magát a fejlesztés mellett, így a legjobb gyakorlatokat alkalmazza a tanácsadás, kutatás és szülői tanácsadás során, hogy növelje a gondozás minőségét a szoptatott gyermekek családjában.
Az Indián Egészségügyi Szolgálat első kórházai az ápolói szakképesítéssel rendelkező Clifton vezetésével váltak bababaráttá. Clifton emellett létrehozta az első országos diplomás ápolói szakirányú programot, amely az ápolókat korlátozott erőforrásokkal rendelkező vidéki környezetben való munkára képezi ki, és elkészítette az Országos Indián Egészségügyi Szolgálat szoptatási védelemről szóló iránymutatásait. Jelenleg az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) sokszínűségi és befogadási vezető tisztviselőjeként dolgozik, ahol továbbra is a szoptatással, az anyák és gyermekek túlélésével és a reproduktív egészséggel foglalkozik. Amikor nem az USAID-nél dolgozik, akkor laktációs praxist folytat, és a családoknak segít a szoptatási céljaik elérésében.
 
Óriási köszönet illeti Marint és Cliftont azért, hogy ebben a döntő fontosságú időszakban felvállalták ezeket a fontos önkéntes vezetői megbízatásokat, és hogy elkötelezettek az IBLCE iránt! Az IBLCE sok sikert kíván az igazgatótanács korábbi tagjainak, Dr. Shakira Hendersonnak és Dr. Cecilia Tomorinak jövőbeni munkájukhoz! 
IBCLC-kkel szeretné felvenni a kapcsolatot?
Lépjen kapcsolatba velünk, ha a hirdetési lehetőségekről szeretne tájékozódni
Az IBLCE jelenleg 122 országban több mint 32 500 IBCLC-vel és a laktációval kapcsolatos legnagyobb globális listával rendelkezik. Ha olyan konferenciát szervez vagy olyan lehetőséget kínál, amely az IBCLC-k szempontjából fontos lehet, és amelyet népszerűsíteni szeretne, az IBLCE most befogad egyes hirdetési kérelmeket. Kérjük, lépjen kapcsolatba az IBLCE márka- és kommunikációs vezetőjével, és tudjon meg többet az e-mail listával kapcsolatos lehetőségekről (régiónként/országonként), a listán szereplő IBCLC-k számáról és a díjakról. Felhívjuk a figyelmét, hogy az IBLCE nem osztja meg az IBCLC-k adatait harmadik felekkel. Az IBLCE csupán továbbítja az IBCLC-knek a számukra érdekesnek tekinthető információkat.
 
Minden potenciális hirdetőnek igazolnia kell a WHO Kódexének valamint az azt követő WHA-határozatoknak a betartását, és a hirdetéseknek összhangban kell lennie az IBLCE küldetésével és értékeivel.
 
Az IBCLC-k élhetnek a leiratkozás lehetőségével. Egyes régiókban, ahol a címzetteknek fel kell iratkozniuk a reklámcélú anyagok fogadására, jelenleg még nem jelentenek célcsoportot ilyen küldemények céljaira.
Ön olyan munkáltató, aki egy IBCLC-t szeretne alkalmazni?  
Az IBLCE 122 országban több mint 32 500 IBCLC-vel rendelkezik, és a szoptatási tanácsadói szakma legszélesebb körét képes elérni. Ha Ön olyan munkáltató, amely a csapatát egy IBCLC-vel szeretné bővíteni, forduljon az IBLCE Karrierlehetőségek Központjához, amely ajánlani tud megfelelő IBCLC szaktanácsadót. Korlátozott ideig az IBLCE Karrierlehetőségek Központjánál való álláshirdetés az első 30 napban INGYENES. További információért tekintse meg a Karrierlehetőségek Központ oldalát, és a hirdetés feladásához töltse ki a Kapcsolatfelvételi űrlapot.
 
Megjegyzés: A hirdetések jelenleg olyan állásokra korlátozódnak, amelyek vagy megkövetelik az IBCLC minősítést, vagy elvárják, hogy a jelöltek a munkaviszony feltételeként IBCLC-minősítést szerezzenek, és egyben közvetlen gondozói pozíciót is jelentenek.
Kövessék az IBLCE-t a közösségi médiában