December 2018
IBLCE dodatno jača politike u vezi s Kodeksom SZO-a 
 
Međunarodni odbor ispitivača za laktacijske savjetnike® (International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) prisutan je gotovo svugdje u svijetu. To omogućava značajan utjecaj, a IBLCE je usmjeren na to da svoj utjecaj iskoristi podržavajući ciljeve Međunarodnog kodeksa za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko (1981.) SZO-a i naknadnih rezolucija Svjetske zdravstvene skupštine (WHA).

U IBLCE-ovu kratkom izvještaju iz veljače 2018. IBLCE je dao do znanja kako radi na unapređenju Kodeksa SZO-a i naknadih rezolucija te obećao pružanje daljnjih informacija kad iste budu dostupne.

IBLCE sa zadovoljstvom izvještava kako se od tada intenzivno usredotočio na pronalaženje načina za unapređenje ciljeva Kodeksa SZO-a i naknadnih rezolucija te je u tu svrhu donio niz značajnih politika. S obzirom na razmjer promjena tih politika i činjenicu da neke od njih utječu na IBCLC-ove i kandidate, one će se provoditi postupno.

Te odluke, čiji detalji daljnje provedbe slijede, uključuju:
 
 • Uvođenje Rezolucije 69.9 Svjetske zdravstvene skupštine u politike IBLCE-a za sve IBLCE-ove volontere, osoblje, neovisne ugovaratelje i koordinatore:
Kako bi se smanjila mogućnost sukoba interesa (eng. COIs – conflicts of interest), treba izbjegavati prihvaćanje bilo kakvih naknada, suradnji ili doprinosa od interesnih skupina koje se bave hranjenjem dojenčadi i male djece (ili s njima povezanih zaklada/organizacija/tvrtki), a konkuriraju dojenju, ili bi barem, ako dođe do takva sukoba interesa, pojedinac isti trebao u potpunosti razotkriti prilikom pružanja usluga ili govora/poduke/pisanja/provođenja istraživanja. Bilo koja od spomenutih osoba koje objavljuju, planiraju konferenciju ili događaj ili provode istraživanje treba zahtijevati takva razotkrivanja i potaknuti svoje kolege da izbjegnu takve sukobe. 
 • Odbor za etiku i disciplinu IBLCE-a pregledat će i revidirati Kodeks profesionalnog ponašanja za IBCLC-e (KPP) kako bi uvrstio odredbe Kodeksa SZO-a u KPP u dogovoru s pravnim savjetnikom po izvršenju ovog zadatka 2021. i s datumom stupanja na snagu 2022.
 
 • Obuka o Kodeksu SZO-a bit će obvezna za sve osobe u Odboru i osoblje IBLCE-a, recertificirane IBCLC-ove, kao i za kandidate za prvo stjecanje certifikata IBCLC-a, a u Informativni vodič za kandidate i Vodič za postupak recertifikacije, koji će biti dostupni u 2022., uključit će se dodatne konkretne informacije.
 
 • IBLCE će nastaviti službeno procjenjivati ​​interne i eksterne dokumente kako bi procijenio razinu pridržavanja Kodeksa SZO-a i naknadnih rezolucija te će stvoriti mehanizam kojim će se to redovito provoditi jer Svjetska zdravstvena skupština donosi nove rezolucije.
 
 • Od 2022. godine IBLCE za certificiranje/recertificiranje neće prihvaćati nikakve bodove stečene izobrazbom ni potvrde dobivene od tada pa nadalje od tvrtki čiji proizvodi spadaju u opseg Međunarodnog kodeksa za stavljanje na tržište nadomjestaka za majčino mlijeko (npr. hrana za dojenčad, bočice i dude), tvrtki koje prodaju pumpice za izdajanje, farmaceutskih tvrtki, poduzetnika koji na tržište stavljaju proizvode za dojenje i bebe, kao što su kreme za bradavice, nosiljke za bebe, kolica, jastuci za dojenje ili stolice za dojenje.
 
 • IBLCE će revidirati svoj Program za stjecanje CERP bodova i tekst Smanjivanje komercijalnog utjecaja na politiku izobrazbe u odnosu na Kodeks SZO-a i naknadnih rezolucija WHA-e.
 
 • Suradnje IBLCE-a sa stručnim organizacijama koje ne slijede Kodeks SZO-a trebaju se procjenjivati ​​na temelju svakog pojedinog slučaja, nudeći izobrazbu kad god je to moguće.
 
 • Uključivanje Kodeksa SZO-a i naknadnih rezolucija u sva usmjeravanja volontera i osoblja.
 
IBLCE sa zadovoljstvom izvještava o tom napretku u pogledu unaprjeđenja Kodeksa SZO-a i naknadnih rezolucija te će nastaviti pružati daljnje informacije. Iako je IBLCE međunarodni certifikacijski odbor s nositeljima certifikata iz niza različitih pravnih, gospodarskih i regulatornih područja te stoga podliježe određenim ograničenjima, IBLCE se obvezuje učiniti sve u svojoj moći kako bi podržao i unaprijedio ciljeve Kodeksa SZO-a i naknadnih rezolucija koji su od kritične važnosti za svjetsko javno zdravlje.
Provedba ispita za IBCLC-a u 2020.
Resursni centar u pogledu bolesti COVID-19
Resursni centar u pogledu bolesti COVID-19 vaš je centar za najnovije vijesti o provedbi ispita u rujnu 2020. Svaki tjedan objavljujemo nove informacije, zato ga redovito provjeravajte!

Mogućnosti za ispit za IBCLC-a u 2020.
Ovog rujna kandidati imaju na raspolaganju nekoliko mogućnosti:
Pružatelj usluge ispita trenutačno omogućava LRP samo na engleskom jeziku.
 
Odgoda se može zatražiti prije datuma ispita ili u roku od 30 dana nakon roka za zakazivanje termina ispita. Rok za zahtjeve za povrat naknada sad je 31. kolovoza 2020.
Zakazivanje termina ispita
Mnogi su kandidati već primili svoju e-poruku s odobrenjem za pristupanje ispitu. IBLCE nastavlja proces slanja predmetnih e-poruka. Svi bi kandidati trebali dobiti svoju e-poruku u narednim danima.

Zakazivanje termina ispita ove godine možda bude malo zahtjevnije. Pružatelj usluge ispita morao je odrediti nove termine za 450 000 ispitnih kandidata iz mnogih različitih certifikacijskih programa, ali od srpnja su zaostaci drastično smanjeni. Naš pružatelj usluge ispita dojavio nam je kako su od 5. kolovoza 2020. dostupna mjesta u većini ispitnih centara. Program za IBCLC-e važan je certifikacijski program, tako da ćete imati pristup svim otvorenim ispitnim centrima.

Potvrdite u svom kalendaru:

Rok za zakazivanje termina ispita u rujnu 2020. je 8. - 25. rujna 2020.
Promjene u postupcima certificiranja i recertificiranja u 2021.
Kao što je navedeno u IBLCE-ovu kratkom izvještaju iz lipnja 2019, uvedeno je nekoliko promjena u vezi s ispunjavanjem uvjeta za certificiranje/recertificiranje koje će utjecati na kandidate za stjecanje certifikata IBCLC-a s početkom prijave ispita koji će se održati u 2021. Ako planirate proći postupak certificiranja/recertificiranja sljedeće godine, svakako pogledajte o kojim se to promjenama radi.

Za kandidate koji prijavljuju ispit za prvo stjecanje certifikata u 2021.

 • Osim 90 sati izobrazbe specifične za laktaciju potrebno je pet (5) sati izobrazbe usmjerene na komunikacijske vještine.
Napomena: tijekom studenog moći ćete na daljinu steći sate kliničke prakse u skladu s Ažuriranim privremenim smjernicama za uporabu tehnologije u svrhu ispunjavanja uvjeta za stjecanje kliničke prakse s pomoću Putova 1, 2 i 3. Potražite nadopune malo kasnije ove godine kako biste imali jasnu sliku o tome kako od tog trenutka možete steći sate kliničke prakse.

Za recertificiranje polaganjem ispita ili CERP bodovima od 2021. godine
 • 250 satova prakse (na puno ili skraćeno radno vrijeme; volontiranje ili plaćeno) u savjetovanju o laktaciji bit će potrebno tijekom petogodišnjeg ciklusa recertificiranja.
 • Za svako petogodišnje razdoblje certificiranja bit će potrebna osnovna izobrazba za održavanje života.
 • Postojat će dva nova statusa: umirovljeni status (za IBCLC-ove koji više neće raditi) i neaktivni status (za aktivne IBCLC-ove koji se ne mogu recertificirati u godini u kojoj im istječe valjanost certifikata, ali se namjeravaju ponovo certificirati u roku od jedne godine).
Stipendija Novonastale vođe u polju laktacije (eng. Emerging Leaders in Lactation, ELL):
Otvaranje vrata za IBCLC karijeru
Stipendija Novonastale vođe u polju laktacije (Emerging Leaders in Lactation, ELL) uspostavljena je 2017. kao novi program stipendiranja u duhu njegovanja različitosti, jednakopravnosti i uključivanja unutar zajednice kandidata za IBCLC-a i budućih vođa. Kandidati za IBCLC-a koji pokazuju liderski potencijal pripadaju grupi koja je u prošlosti bila slabo zastupljena u profesiji i njezinu vodstvu, i koja inače ne bi mogla nastaviti svoj put prema certifikatu IBCLC-a, a ovim joj se putem nudi prilika s pomoću stipendije ELL.

Prva klasa ELL stipendista dobiva certifikat IBCLC-a – i oni već pokreću promjene u svojim zajednicama! Semaj Bruce iz jedne je od prvih skupina novonastalih vođa u polju laktacije koja je stekla status IBCLC-a, a radi u Nevadi u SAD-u s ciljem da dojenje postane normom među obojenim porodicama. Njezinu priču možete pročitati ovdje.
„Bez ove stipendije ne bih se nikad domogla ove prilike. Stipendija mi je donijela nadu, a nadam se da se ni drugi ne ustručavaju potražiti pomoć kad im je potrebna. Ne odustajte! Nove bebe rađaju se svakoga dana i trebaju nas!“
- Semaj Bruce, IBCLC
Promjene u vodstvu IBLCE-a
Nakon izvanrednih izbora početkom ove godine zbog ostavke bivše predsjednice odbora IBLCE-a, Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC preuzela je ulogu predsjednice poslije postavljanja dr. Cliftona Kenona Jr.-a na mjesto blagajnika, čiju je dužnost Marin prethodno obnašala.
Marin je iz Westchestera u New Yorku i voditeljica je babica u Stamfordu u saveznoj državi Connecticut. Također radi kao IBCLC na sveučilištu NYU Langone u Brooklynu. Marin je svoju titulu prvostupnice prirodnih znanosti stekla na sveučilištu Mercer u Atlanti u Georgiji, a svoju titulu magistre prirodnih znanosti u medicinskom centru SUNY Downstate Medical Center u Brooklynu u New Yorku. Marin se zalaže za promjene i to upotrebom najboljih praksi zagovaranjem, istraživanjem te edukacijom roditelja radi poboljšanja kvalitete skrbi o dojenoj djeci i obitelji u kojima majke doje
Clifton, medicinski tehničar s položenim stručnim ispitom, bio je pionir u pretvaranju bolnica u sklopu IHS-a (organizacija zadužena za zdravstvene usluge za Indijance) u prostore prilagođene bebama. Uz to je osnovao prvi nacionalni program specijalizacije za medicinske sestre za osposobljavanje za rad u ruralnim okruženjima s ograničenim resursima. Napisao je IHS-ove smjernice za zaštitu dojenja (National Indian Health Service Breastfeeding Protection Guidelines). Trenutačno obnaša funkciju visokog dužnosnika za raznolikost i uključivanje pri USAID-u (United States Agency for International Development), gdje nastavlja raditi na dojenju, preživljavanju majki za vrijeme poroda i reproduktivnom zdravlju. Kad ne radi u USAID-u, zaokupljen je laktacijskom praksom, i to tako što pomaže obiteljima ispuniti ciljeve u vezi s dojenjem.
 
Velika hvala Marin i Cliftonu što su preuzeli te važne volonterske uloge u ovom ključnom razdoblju i za predanost IBLCE-u! IBLCE također želi sve najbolje bivšim članovima odbora, dr. Shakiri Henderson i dr. Ceciliji Tomori, i da im ide od ruke u svim budućim pothvatima! 
Želite li doći do IBCLC-ova?
Obratite nam se s pitanjima o mogućnostima oglašavanja
S preko 32 500 IBCLC-ova na dužnosti u 122 zemlje, IBLCE ima najdužu svjetsku listu po pitanju laktacije! Ako imate konferenciju ili priliku koju želite promovirati i koja bi bila relevantna za IBCLC-ove, IBLCE prihvaća ponude za oglašavanje. Obratite se IBLCE-ovu menadžeru za brend i komunikacije kako biste saznali više o mogućnostima popisa e-pošte (po regijama/zemljama), broju IBCLC-ova na popisima, kao i naknadama. Imajte na umu da IBLCE neće otkrivati podatke IBCLC-ova trećim stranama. IBLCE će s IBCLC-ovima dijeliti informacije od potencijalnog interesa.
 
Svi će potencijalni oglašivači morati potvrditi da se pridržavaju Kodeksa SZO-a, a naknadne rezolucije i oglasi WHA-e moraju biti u skladu s misijom i vrijednostima IBLCE-a.

IBCLC-ovi imaju mogućnost povlačenja. Neke regije koje zahtijevaju pristanak primatelja možda još uvijek nisu dostupne za oglašavanje.
Jeste li poslodavac u potrazi za IBCLC-om?  
S preko 32 500 IBCLC-ova u 122 zemlje, IBLCE ima najširi doseg u profesiji laktacije. Ako ste poslodavac koji želi uvrstiti IBCLC-a u svoj tim, IBLCE-ov centar za mogućnosti zapošljavanja (Career Opportunity Center) mjesto je na kojem ćete naći stručnjake IBCLC-ove. Uz to, na ograničeno vrijeme, objave za posao u IBLCE-evom centru za mogućnosti zapošljavanja BESPLATNE SU prvih 30 dana. Više informacija potražite na stranici Career Opportunity Centre i ispunite obrazac Interest Form kako biste olakšali objavu svog oglasa.

Napomena: objave su trenutačno ograničene na radna mjesta kojima se zahtijeva certifikat IBCLC-a ili za koja se očekuje da kandidati steknu certifikat IBCLC-a kao uvjet zaposlenja. Osim toga, navedena radna mjesta moraju imati veze s izravnom skrbi.
Pratite IBLCE na društvenim mrežama