December 2018
De Emerging Leaders in Lactation-studiebeurs:
lactatiekundige zorg toegankelijker maken in Medan, Indonesië
De Emerging Leaders in Lactation (ELL) studiebeurs werd in 2017 ingesteld als een nieuw studiebeursprogramma met als doel het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie in de gemeenschap van IBCLC®-kandidaten en toekomstige leiders. IBCLC-kandidaten die leiderschapspotentieel tonen, en die tot een groep behoren die historisch ondervertegenwoordigd is in het beroep en het leiderschap ervan, en die anders mogelijk niet in staat zouden zijn om hun IBCLC-certificering te behalen, wordt deze mogelijkheid via de ELL studiebeurs geboden.
 
De eerste groep ELL-studenten verwerft de IBCLC-certificering en zij maken nu al een verschil in hun gemeenschap! Ingrid Siahaan, MD, MPH, IBCLC maakt deel uit van een van de eerste groepen Emerging Leaders in Lactation. Zij heeft haar IBCLC behaald en werkt in Medan, Indonesië. Toen ze moeilijkheden ondervond bij het geven van borstvoeding aan haar eerste kind, moest ze naar een andere provincie reizen om de zorg te vinden die ze nodig had. Nu is ze actief om kennis en zorg over borstvoeding voor anderen in haar regio toegankelijker te maken. U kunt haar verhaal hier lezen. 
“We hadden een heel moeilijke ervaring met het geven van borstvoeding aan mijn eerstgeborene, totdat we, toen mijn zoon zeven maanden oud was, hulp kregen van een kinderarts in een andere provincie die ook een IBCLC was.
Sindsdien heb ik besloten om een IBCLC te worden om moeders en baby's te helpen probleemloos en gelukkig borstvoeding te geven."

Ingrid Siahaan, MD, MPH, IBCLC
#GivingTuesday is een wereldwijde dag van vrijgevigheid die wordt gehouden op
1 december 2020
 
Wees op deze GivingTuesday solidair met gezinnen die borstvoeding geven en met IBCLC's over de hele wereld en help financiële belemmeringen voor toegang tot de IBCLC-certificering weg te nemen door een donatie aan: 
De visie van de MILCC is dat elk gezin in de gehele wereld toegang heeft tot cultureel passende zorg van een IBCLC.

Doneer op GivingTuesday en ondersteun aspirant-professionals die de IBCLC-certificering met een studiebeurs willen behalen.
Resultaten van het IBCLC-examen:
Waarom wachten?
Nadat kandidaten zich zo lang hebben voorbereid op het IBCLC-examen, begrijpt de IBLCE® heel goed dat kandidaten ernaar verlangen hun resultaten zo snel mogelijk te ontvangen. Om twee redenen duurt het echter enige tijd voordat de resultaten definitief zijn vastgesteld, en dit is uiteindelijk in het voordeel van IBCLC's en kandidaten.
 
De IBCLC is echt een wereldwijde accreditatie. Met over de gehele wereld ruim 32.500 IBCLC's in 122 landen, is de IBCLC mondiaal zeer zichtbaar en vertegenwoordigt deze de gouden standaard in lactatiezorg. Omdat het een wereldwijd erkende accreditatie is, willen veel gezinnen die borstvoeding geven werken met beroepsbeoefenaars die IBCLC zijn. Het nakijken van een professioneel examen voor een mondiale opleiding betekent dat het examen moet worden nagekeken in alle talen waarin het examen wordt aangeboden. Bij de IBCLC zijn dit 17 talen.
 
Zodra het afnemen van het examen is afgesloten, begint de analyse. De resultaten van het IBCLC-examen worden item voor item beoordeeld. Elk item dat een onverwacht resultaat oplevert, gaat voor een nadere beoordeling naar inhoudelijk deskundigen. Deze zorgvuldige beoordeling kost tijd, maar is uiteindelijk bedoeld om de IBCLC-examinandi de meest eerlijke en nauwkeurige resultaten te geven.

Als u het IBCLC-examen van september 2020 hebt afgelegd, ontvangt u voor het eind van het kalenderjaar informatie over de wijze waarop u toegang kunt krijgen tot uw resultaten.
 
De IBCLC is echt een wereldwijde accreditatie die een zorgvuldige beoordeling vereist in alle talen waarin deze wordt aangeboden en dit maakt de eerlijkheid en nauwkeurigheid van de resultaten mogelijk.
Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten verlengd tot en met 30 september 2021 
Vanwege de aanhoudende wereldwijde invloed van de COVID-19-pandemie, zal de IBLCE tot 30 september 2021 toestaan dat er voor het behalen van klinische praktijkuren voor certificering gebruik wordt gemaakt van technologie.
 
Kandidaten die voor het eerst Leerweg 1, 2 en 3 volgen en hun supervisors/mentors kunnen meer te weten komen over hoe ze kunnen voldoen aan de vereisten voor klinische praktijkuren met behulp van technologie door kennis te nemen van de Bijgewerkte voorlopige richtlijn bij het gebruik van technologie om te voldoen aan Leerweg 1, 2 en 3 klinische praktijkvereisten, oorspronkelijk uitgegeven in april en mei 2020 en opnieuw uitgegeven in oktober 2020. 
Herinnering voor hercertificering 2021:
Ken de nieuwe vereisten
2021 staat voor de deur en voor velen betekent dat het tijd is om zich te concentreren op IBCLC-hercertificering.

Dit is een vriendelijke herinnering dat als resultaat van een periodieke holistische evaluatie van het IBCLC-certificeringsprogramma, vanaf volgend jaar een aantal wijzigingen in de IBCLC-vereisten zijn aangebracht. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen.
 
Voor hercertificerende IBCLC's gelden voor elke hercertificeringscyclus van vijf jaar de volgende nieuwe vereisten:
 
  • 250 praktijkuren in lactatiekundig advies (fulltime of deeltijd; vrijwilliger of betaald)
  • Levensondersteunend onderwijs op basisniveau (bijvoorbeeld, CPR of NRP) 
Wisselingen bij de leiding van de IBLCE
De IBLCE is verheugd de verkiezing van drie dynamische nieuwe leiders in de Raad van Bestuur van de IBLCE aan te kondigen! De IBLCE heet Jennifer Day, Bayyinah Muhammad, en Kristi Salisbury van harte welkom in het bestuur van de IBLCE. 
Jennifer Day, IBCLC, CLE, CLS, RLC, BD is een internationaal gecertificeerd lactatiekundige en geboorte-doula, oprichter en eigenaar van Feed the Babes, LLC, en biedt aan huis en in de kliniek bekwame ondersteuning bij borstvoeding en geboorte-doula-diensten. Jennifer is ook Community Building Project Manager bij het Michigan Breastfeeding Network (MIBFN) en een van de oprichters van Southeast Michigan IBCLC's of Color. 
Bayyinah Muhammad, BSN, RN, IBCLC is een vrouw van de praktijk die met beide benen op de grond staat. Zij werkt beroepsmatig als gediplomeerde arbeids- en bevallingsverpleegkundige en als IBCLC. Bovendien heeft ze meer dan 10 jaar ervaring met het verlenen van doula-ondersteuning in verschillende en gemengde omgevingen. Ze is ook lid van de American Nurses Association; de Association of Women's Health, Obstetric and Neonatale Nurses; en de Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing.
Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD, functioneert als publiek lid voor de IBLCE en is de eigenaar van dk Foodservice Solutions, LLC, een adviesbureau dat samenwerkt met zorginstellingen voor het geven van richting bij interim foodservice en begeleiding bij de verbetering van de activiteiten. Ze ontwikkelt en presenteert leiderschapsseminars om van culinaire leiders sterkere leiders te maken. Ze blijft actief in haar beroepsverenigingen om kansen te ontwikkelen voor voedingsmanagers en diëtisten.

Privé is ze echtgenote en moeder van drie prachtige dochters die borstvoeding hebben gekregen.
Zoals gemeld in de laatste IBLCE-briefing, is Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC uit Connecticut, VS, voorzitter van de IBLCE geworden. Aankomend voorzitter is Annabelle MacKenzie, MA, IBCLC uit Suffolk, Verenigd Koninkrijk; de direct vorige voorzitter, Norma Escobar, RLC, IBCLC uit North Carolina, VS, is bestuursadviseur geworden. Kelly Valceanu, DNP, MA, MSN, CNM, IBCLC, is penningmeester geworden. Roberto Issler, MD, IBCLC uit Porto Alegre, Brazilië, en Mona Sakr, MBBS, Msc, IBCLC van Ajman, Verenigde Arabische Emiraten, werden beiden verkozen tot seniorbestuursleden. De IBLCE bedankt elk van deze personen dat zij, vooral in deze uitdagende tijd, deze belangrijke leiderschapsrollen op zich hebben genomen.

Ten slotte neemt de IBLCE met veel dank afscheid van Clifton Kenon, Jr., DNP, MSN, RN, IBCLC, RLC die onlangs zijn tweede bestuursperiode bij de IBLCE heeft afgerond! De IBLCE heeft zijn leiderschap in de afgelopen zes jaar gewaardeerd en wenst hem het allerbeste!
 
Bezoek de IBLCE website voor meer informatie over het IBLCE-bestuur.
Ethisch handelen! De IBLCE-voorzitter presenteert de Gedragscode voor IBCLC’s 
Dit jaar, tijdens de conferentie van de onafhankelijke International Lactation Consultants Association® (ILCA®), gaf de toenmalige IBLCE-voorzitter Norma Escobar, IBCLC, RLC een goed ontvangen presentatie over de Gedragscode voor IBCLCs, ook wel bekend als de CPC (Code of Professional Conduct). De presentatie behandelde updates van de procedures die de CPC vergezellen en bood statistische informatie met betrekking tot de ethische en disciplinaire procedures van de IBCLC.

Aanvankelijk was de presentatie gericht op verschillen tussen verschillende typen organisaties. Lidmaatschapsorganisaties zoals de ILCA richten zich op leden terwijl certificeringsraden, zoals de Internationale Raad van Examinatoren van Lactatiekundigen (International Board of Lactation Consultant Examiners), of de IBLCE, gericht zijn op het algemeen belang, doorgaans gezondheid en veiligheid, en de erkenning van beroepsbeoefenaars die voldoen aan objectieve normen die zijn ontworpen voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid.
 
Ook werd opgemerkt dat een belangrijk kenmerk van elk beroep een professionele gedragscode is, omdat beroepsbeoefenaars verantwoordelijkheden hebben jegens hun cliënten of patiënten. IBCLC's hebben taken met een grote verantwoordelijkheid waarbij vertrouwen nodig is, en ze werken met baby's en gezinnen die borstvoeding geven. De procedures die de professionele gedragscodes vergezellen zijn de “verkeersregels” naar het ethische en disciplinaire proces. Zij zijn openbaar, zodat alle belanghebbenden van tevoren weten wat ze kunnen verwachten, en zij zijn ontworpen om eerlijk en evenwichtig te zijn. Benadrukt werd het feit dat problemen die voortvloeien uit professionele gedragscodes mogelijk zowel gezondheid en veiligheid, als het levensonderhoud van de beroepsbeoefenaars betreffen. Daarom is het van cruciaal belang dat dergelijke ethische kwesties neutraal, zorgvuldig en bedachtzaam worden overwogen.
 
De presentatie bevatte ook historische gegevens met betrekking tot het IBCLC-programma, waarbij werd opgemerkt dat er tussen 2010 en 2020 94 ethische klachten waren ingediend. De meest voorkomende soort klacht had betrekking op het gebruik van sociale media, vertrouwelijkheid, kwesties over de reikwijdte van de praktijk en de kleinering van andere dienstverleners in de gezondheidszorg.

De presentatie benadrukte het nut van Adviezen als instrument om de praktijk inhoudelijk te ondersteunen, met inbegrip van ethische overwegingen.
 
Ten slotte belichtte de presentatie de invoering door de IBLCE van het gebruik van een online portaal om de afhandeling van ethische kwesties te versnellen, wat ook in het tijdperk van COVID-19 ook van essentieel belang is.
Volg de IBLCE op sociale media