December 2018
Zelfevaluatie voor Permanente Educatie:
Bevordering van kennis en professionele ontwikkeling
van de IBCLC
Zoals eerder aangekondigd, en te beginnen met de hercertificering in 2022, zijn IBCLC’s niet langer verplicht om elke tien jaar te worden gehercertificeerd door middel van een examen! Er bestaan nu twee hercertificeringsopties voor elke cyclus van vijf jaar:
 
  1. Hercertificering door een examen OF
  2. Hercertificering door middel van CERP-studiepunten via de Zelfevaluatie voor Permanente Educatie (PE)
 
De PE-zelfevaluatie is ontworpen om zelfreflectie te stimuleren en competenties en gebieden in kaart te brengen waarop de permanente educatie zich op basis van het huidige Gedetailleerd overzicht van onderwerpen van de IBCLC moet concentreren. De PE-zelfevaluatie hanteert een “gemengde aanpak” voor permanente educatie en professionele ontwikkeling, waardoor een IBCLC zich professioneel kan ontwikkelen voor wat betreft de kernkennis, terwijl deze aanpak ook flexibiliteit biedt voor het kiezen van permanente educatie die specifiek is voor het eigen carrièrepad, de eigen praktijkomgeving of eigen interessegebieden.
 
De PE-zelfevaluatie is een gratis, computergebaseerde beoordeling op afstand met ongeveer 70 meerkeuzevragen voor het opstellen van een Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan.
 
2022 is het begin van de overgangsperiode voor deze nieuwe optie. IBCLC’s die zich in 2022 moeten hercertificeren, hoeven slechts 7 CERP-studiepunten (10%) van de in totaal 75 vereiste CERP-studiepunten te voltooien op basis van hun Persoonlijk professioneel ontwikkelingsplan. IBCLC’s die zich in 2022 moeten hercertificeren, hebben toegang tot de PE-zelfevaluatie.
 
Het aantal CERP-studiepunten dat nodig is op basis van de resultaten van de PE-zelfevaluatie zal toenemen tot 20 CERP-studiepunten (30%) in 2023 en 34 CERP-studiepunten (50%) in 2024 en daarna. Meer informatie over wanneer IBCLC’s die in 2023 en daarna moeten worden gehercertificeerd toegang krijgen tot de PE-zelfevaluatie is binnenkort beschikbaar.
U kunt zich nu aanmelden voor het IBCLC-examen
van maart/april 2022
Kent u iemand die de IBCLC wil behalen, de gouden standaard in lactatiezorg? Aanmeldingen voor het deelnemen aan het IBCLC-examen van maart/april 2022 zijn nu tot 7 december 2021 mogelijk.
Uiterste datum aanmelding: dinsdag 7 december 2021
Afname van het examen: 23 maart – 1 april 2022

(Als u al een account hebt, maak dan geen nieuw account aan. Begin met het opnieuw instellen van uw wachtwoord en neem vervolgens, als u extra hulp nodig heeft, contact op met de vestiging in uw regio ).
Houd er rekening mee dat het examen van maart/april 2022 alleen in het Engels wordt aangeboden.

Aanmeldingen voor het IBCLC-examen van september 2022, dat beschikbaar is in alle IBLCE-talen, zijn vanaf april mogelijk.
Op zoek naar een manier om verbonden te blijven met
de IBCLC-gemeenschap nadat u geen actieve lactatiekundige meer bent?
Ex-actieve status is nu beschikbaar
De ex-actieve status van de IBCLC is vanaf 2021 een nieuwe aanduiding en erkent de vele jaren toegewijde dienst als IBCLC aan gezinnen die borstvoeding geven. Het biedt ook een mogelijkheid voor ex-actieve IBCLC’s om verbonden te blijven!
 
Voormalige IBCLC’s, waarvan de certificering al is verlopen hebben de mogelijkheid om deze nieuwe status aan te vragen. Deze eenmalige beperkte uitzondering is nu beschikbaar voor degenen waarvan de certificering tussen 2010 en 2020 is verlopen.
 
IBCLC’s die momenteel gecertificeerd zijn, moeten een aanvraag voor de ex-actieve status van de IBCLC indienen in het jaar dat hun certificering afloopt.
 
Aanmeldingen zijn nu mogelijk tot 30 september 2022.
De IBLCE en de IBCLC: nieuws over de WHO-code
en de IBCLC-certificering 
Zoals in de IBLCE-briefings van juli 2021 en augustus 2020 reeds is meegedeeld, blijft de IBLCE werken aan het aanpassen van het beleid en de procedures om zich zo nog sterker in te kunnen zetten voor de Internationale Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (WHO-code) en de daarop volgende resoluties van de Wereldgezondheidsvergadering (WHA), en om te voldoen aan de beste certificeringspraktijken. 

Gezien het onverwachte begin van de COVID-19-pandemie moest de IBLCE net als veel andere organisaties omschakelen om zijn kernactiviteiten aan totaal nieuwe omstandigheden aan te passen en nieuwe informatie te verstrekken aan haar belanghebbenden, zoals een voorlopige richtlijn over het gebruik van technologie om te voldoen aan de geschiktheidsvereisten van klinische uren. 

Na een grondige analyse blijft de IBLCE zich inzetten voor deze belangrijke initiatieven en de uitvoering ervan in de praktijk, wat van cruciaal belang is, gezien de complexiteit van een wereldwijd certificeringsprogramma.
 
Tot op heden heeft de IBLCE het volgende op zijn “road map” geïmplementeerd:
 
  • De Raad van Bestuur en de medewerkers van de IBLCE hebben een training gevolgd over de WHO-code en de daarop volgende resoluties. Deze opleiding maakt nu deel uit van het introductieprogramma voor nieuwe bestuursleden en medewerkers.
  • Met ingang van 1 januari 2022 zal de IBLCE geen studiepunten voor certificering of hercertificering meer accepteren die vanaf dat moment behaald zijn bij bedrijven waarvan de producten vallen onder de Internationale Code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk (zuigelingenvoeding, flessen en spenen).
  • De IBLCE zal van aanbieders van CERP-studiepunten verlangen dat zij hun steun betuigen aan de Internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de daaropvolgende resoluties als onderdeel van het aanbiederprogramma van CERP-studiepunten voor 2022. Meer gedetailleerde informatie wordt binnenkort naar de aanbieders van CERP-studiepunten gestuurd.
  • De IBLCE moedigt zowel aanbieders als deelnemers aan educatieve programma’s aan om goed te kijken of er bij deze programma’s partijen betrokken zijn die die zich niet aan de verplichtingen van de WHO-code houden (zoals fabrikanten van zuigelingenvoeding, flessen en spenen, distributeurs en marketeers). Om IBCLC’s te helpen bij het bepalen of een programma voldoet aan de WHO-code, heeft de IBLCE verschillende veelgestelde vragen toegevoegd aan de Veelgestelde vragen over certificering en Veelgestelde vragen over hercertificering op onze website.
  • ·Zoals hierboven aangegeven, heeft de IBLCE in oktober 2021 een Ex-actieve status geïntroduceerd voor actieve IBCLC’s die van plan zijn dit beroep te verlaten en niet langer meer uit te oefenen.
 
De IBLCE blijft aan de invoering werken van de volgende belangrijke initiatieven, waarbij de tijdlijnen zijn aangepast:
 
  • Gedurende 2022 zal de IBLCE zich bezighouden met een uitgebreide meerfasenevaluatie en verbetering van het CERP-studiepunten aanbiedersprogramma. De IBLCE erkent de complexiteit van de wereldwijde lactatie-educatieruimte en zet zich in voor het ontwikkelen van richtlijnen voor IBCLC’s en aanbieders van CERP-studiepunten betreffende onderwijs dat voldoet aan de uiteenlopende behoeften van IBCLC’s.
  • De ingangsdatum voor de eerder aangekondigde vereiste training ten aanzien van de WHO-code voor IBCLC-kandidaten die voor het eerst het examen afleggen en voor hercertificerende IBCLC’s wordt gewijzigd en zal in 2023 worden aangekondigd.
  • De IBLCE-commissie Ethiek en Tuchtzaken zal de Code voor Professioneel Gedrag voor IBCLC’s beoordelen en herzien om in 2022 in overleg met de juridische adviseur de bepalingen van de WHO-code in deze code voor IBCLC’s op te nemen, met een aangepaste ingangsdatum die in 2023 wordt aangekondigd.
 
Zoals aangekondigd in april 2021 heeft de IBLCE de implementatiedatum van de Inactieve status ter vervanging van de Verlopen status uitgesteld tot 2022. Meer informatie volgt later.
 
De IBLCE kijkt ernaar uit om met haar belanghebbenden samen te werken aan deze belangrijke verbeteringen.
Wijzigingen in de leiding van de IBLCE
De IBLCE is verheugd de verkiezing van twee dynamische nieuwe leiders in de Raad van Bestuur van de IBLCE aan te kondigen! De IBLCE heet Brooke Gilliam en Emily Walden van harte welkom in het bestuur van de IBLCE.
Brooke Gilliam, BSN, RN, IBCLC
Brooke Gilliam woont in Greensboro, North Carolina, VS, waar ze als lactatiekundige haar gemeenschap dient in het Moses Cone Hospital, maar ook via thuiszorg met een lokale verloskundige privépraktijk. Ze is de eigenaar en exploitant van Mother’s Finest Birth & Lactation, PLLC en heeft ruim 10 jaar ervaring in de zuigelingenzorg. Brooke behaalde haar BSN-diploma aan de North Carolina Central University, haar lactatiekundige training via het Mary Rose Tully Training Initiative-programma aan de University of North Carolina in Chapel Hill en is een MSN-kandidaat aan de Western Governors University. Brooke heeft een passie voor het opleiden en ondersteunen van gezinnen met een borstvoedingsmodel dat het beste bij hun levensstijl past. Zij richt haar onderzoek vooral op inspanningen om het starten met borstvoeding en de duur van borstvoeding onder zwarte vrouwen te verbeteren. Ze is ook van mening dat de diversificatie van het gebied van borstvoeding met competente professionals een positief effect zal hebben op de borstvoedingspercentages en tegelijkertijd de sterfte en gezondheidsverschillen bij zuigelingen en kinderen van kleur zal verminderen. 
Emily B. Walden MSN/Ed., CNM, C-EFM, IBCLC
Emily Walden werkt al meer dan 10 jaar samen met vrouwen en pasgeborenen: eerst als verpleegkundige, daarna in de opleiding van verpleegkundigen en nu in een landelijk gezondheidscentrum in Wisconsin, VS. Ze wilde al snel IBCLC worden – met de droom dat ze een lactatiekliniek zou kunnen openen voor iedereen die lactatieondersteuning nodig had – en werd in 2018 IBCLC. Emily studeerde af aan de Universiteit van Toledo met een Master of Science in Nursing en als Nurse Educator aan de Universiteit van Toledo. Ze is ook in het bezit van een post-masters diploma verloskundige verpleegster. Gedurende haar gehele carrière waren het opkomen voor het belang van borstvoeding en moedermelk altijd verweven met haar verschillende rollen in de gezondheidszorg. 
De IBLCE heeft nu ook een nieuw onbezoldigd leiderschapsteam! Ingevolge de statuten van de IBLCE is vicevoorzitter Annabelle Mackenzie, MA, IBCLC uit Suffolk, VK nu de voorzitter geworden. De nieuwe vicevoorzitter is Mona Sakr, MBBS, MSc, IBCLC, die oorspronkelijk afkomstig is uit Egypte en sindsdien heeft gewoond in Ajman, Verenigde Arabische Emiraten en in North Carolina, VS. Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC uit Connecticut, VS heeft nu de positie van “laatste vorige voorzitter” na een succesvol, maar uitdagend jaar als voorzitter tijdens de wereldwijde pandemie. Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD uit Minnesota, VS werd verkozen tot penningmeester, en Agnes Wangui Kamau, BA van Nairobi, Kenia werd verkozen tot senior bestuurslid. De IBLCE bedankt elk van deze personen dat zij deze belangrijke leiderschapsrollen op zich hebben genomen!
Ten slotte betuigt de IBLCE haar grootste dank aan Norma Escobar, IBCLC, RLC, Kelly Valceanu, DNP, MA, MSN, CNM, IBCLC en Roberto Issler, MD, IBCLC die onlangs hun bestuurslidmaatschap van de IBLCE hebben afgesloten. De IBLCE heeft hun leiderschap gewaardeerd en wenst hen het allerbeste!
 
Bezoek de IBLCE-website voor meer informatie over het IBLCE-bestuur.
Introductie van de nieuwe coördinator van de IBLCE
voor Centraal-Amerika
De IBLCE is verheugd de nieuwe IBLCE-coördinator Dr. Ilinichna Lizeth Alzamora Madrid in zijn wereldwijde netwerk te verwelkomen. Dr. Alzamora zal als coördinator voor Centraal-Amerika functioneren. 
De familie van Dr. Ilinichna Alzamora in Panama gaf haar de inspiratie om haar leven aan de zorg voor kinderen te wijden. Haar familiewaarden brachten haar ertoe om kinderarts en neonatoloog te worden. Tijdens haar carrière werd ze de moeder van een dochtertje. Zoals veel moeders in die tijd in haar land kreeg ze heel weinig hulp bij het geven van borstvoeding.
 
Deze uitdagingen moedigden haar, als moeder en arts, aan om hulp te zoeken voor andere borstvoedende moeders, kinderen en gezinnen. In 2015 richtte ze de “Mama- en papaschool” op, de eerste Panamese school voor ouders die zich willen voorbereiden op borstvoeding. In 2017 werd ze een van de eerste gecertificeerde IBCLC’s in Panama. Zij zet haar werk voor Panamese gezinnen voort.
 
IBCLC’s en examenkandidaten in Midden-Amerika kunnen met Dr. Alzamora contact opnemen over de IBCLC-certificering via centralamerica@iblce.org.
 
Als u vragen hebt over het worden van een IBCLC of over hercertificering, kunt u hier een coördinator voor uw land/regio vinden.
De IBLCE blijft werken met het
Global Breastfeeding Collective 
De IBLCE blijft actief deelnemen aan het Global Breastfeeding Collective (het Wereldwijde Borstvoedingscollectief), de spraakmakende en invloedrijke groep onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF. Het collectief zet zijn belangrijke werk voort voor het opschalen van borstvoedingsprogramma’s en ‑beleid om de exclusieve borstvoedingspercentages wereldwijd te verhogen.
 
Het Global Breastfeeding Collective speelt een aantal belangrijke rollen, waaronder het pleiten voor investeringen in borstvoeding en het stimuleren van publieke steun voor borstvoeding, zowel bij gezinnen als op landelijk niveau.
 
Vind nieuwe hulpmiddelen in de Toolkit voor belangenbehartiging van het Borstvoedingscollectief, inclusief de onlangs gepubliceerde Mondiale borstvoeding scorekaart voor 2021.
IBCLC’s geïnstalleerd als Prestigious Fellows van de American Academy of Nursing
De American Academy of Nursing heeft onlangs voormalig penningmeester en bestuurslid van de IBLCE, Clifton J. Kenon, Jr., Jr., DNP, MSN, RN, IBCLC, FAAN benoemd tot lid (“Fellow”) van de American Academy of Nursing. Academy Fellows, afkomstig uit achtendertig landen over de hele wereld, hebben een verpleegkundige achtergrond en zijn leiders op het gebied van onderzoek, management en onderwijs. Tot hen behoren voorzitters en decanen van universiteiten; directeuren van overheidsbedrijven; ziekenhuis- en verpleegdirecteuren; verenigingsleiders; onderzoekers en ondernemers.
 
Fellows van de Academie spelen een centrale rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheid en verpleging, het verminderen van verschillen en ongelijkheden in de gezondheidszorg en het versterken van het verpleeg- en gezondheidszorgsysteem, zowel nationaal als internationaal.
 
IBCLC’s Kimarie Bugg, DNP, RN, MPH, IBCLC, FAAN, Ifeyinwa Asiodu, PhD, RN, IBCLC, FAAN en Natalia Villegas Rodriguez, PhD, MSN, RN, IBCLC, FAAN werden ook geselecteerd.
 
Onze felicitaties aan deze IBCLC’s en nieuwe leden van de American Academy of Nursing met deze buitengewone eer.
Follow IBLCE on Social Media