טײַערע ייִדיש־ליבהאָבערס!‮‮‮

די ייִדיש־ליגע, בשותּפֿות מיט דער ישׂראלדיקער אָרגאַניזאַציע י אָ ־ ייִדיש־אָרט פֿאַרבעט אײַך האַרציק אויף אַ פּראָגראַם אונטערן טיטל „שמועסן בחבֿרותא“ — די וואָך !


דאָנערשטיק, דעם 28סטן יאַנואַר 2021
‮00:1 - 03:2 נאָך מיטאָג (מיזרח־ברעג)
‮‮ 00:01 - 03:11 אין דער פֿרי (מערבֿ־ברעג)‮‮ ‮
‮‮00:02 - 03:12 אַ זייגער (ישׂראל־צײַט)‮‮‮ 
מיר וועלן אויפֿנעמען ווי אַ גאַסט פּראָפֿ׳ מרים אײַזיקס (וואַשינגטאָן) וואָס וועט רעדן וועגן דער טעמע:‮‮‮

שמעון דזשיגאַן — ‮‮
אַן אַנטוויקלונג פֿון אַן אַקטיאָר און סאַטיריסט איבער 70 יאָר


די דאָזיקע אונטערנעמונג איז אומזיסט און אָפֿן פֿאַרן ברייטן עולם און וועט פֿאָרקומען לחלוטין אויף ייִדיש.‮‮‮

טאָ קומט און פֿאַרבעט פֿאַראינטערעסירטע חבֿרים און באַקאַנטע!‮‮‮

מיר וועלן זיך טרעפֿן דאָ:‮‮‮זײַט געזונט! מיר קוקן אַרויס אײַך צו זען.‮‮


אין נאָמען פֿון ביידע אָרגאַניזאַציעס,‮‮

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט און מרים טרין
Dear friends,

The League for Yiddish, in conjunction with the Israeli organization “Y O - Yidish ort”, invites you to a program titled “Shmuesn bekhevruse” (“Chatting together”), taking place *this week*!

Thursday, January 28, 2021
1:00-2:30 pm (EST)
10:00-11:30 am (PST)
20:00-21:30 (Israel time)


The guest speaker will be Prof. Miriam Isaacs (Washington DC) who will speak on:

Shimen Dzhigan –
Evolution of an actor and satirist during 70 years 

This program is free and open to the public and will take place entirely in Yiddish.
Come, and invite others as well. 
We will meet at the following Zoom link: 

Zayt gezunt! Mir kukn aroys aykh tsu zen.

For both organizations,
Gitl Schaechter-Viswanath and Miriam Trinh