De belangrijkste L&D highlights
van 2022 in één overzicht
Recht op 5 dagen opleiding: een slecht idee
De grote aandacht voor leren en ontwikkelen is zonder meer een antwoord op tal van uitdagingen waar bedrijven en organisaties mee te kampen hebben in een arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door structurele krapte en snel wijzigende behoeften inzake skills en competenties. Er wordt wel eens gesteld dat opleiden het nieuwe rekruteren zou zijn. 'Opleiden' is in elk geval een instrument om te komen tot duurzame loopbanen, tot groei en innovatie in bedrijven en tot een hogere participatiegraad op onze arbeidsmarkt. 'Opleiden' draagt bovendien indirect bij tot het welzijn en welbevinden van medewerkers.

'Leren en Ontwikkelen' leeft op beleidsniveau maar ook binnen bedrijven en organisaties. In deze speciale L&D-nieuwsbrief geven we u graag een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het jaarlijkse onderzoek 'Tendensen in leren & ontwikkeling in organisaties'. Dit onderzoek is een referentie in L&D en bevraagt de ruime L&D-community in België en Nederland. Zowel interne L&D-verantwoordelijken van bedrijven en organisaties uit de private en de publieke sector, als L&D-aanbieders hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Dit heeft opnieuw geleid tot een uniek rapport met waardevolle inzichten over hoe bedrijven en organisaties kijken naar L&D. Lees het lijvige onderzoeksrapport en bekijk het webinar hierover. Ook de overzichtelijke affiche brengt een visueel overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. Federgon wil hierbij ook Bedrijfsopleidingen.be, EdTech Station en de andere partners bedanken voor de boeiende samenwerking.
 
Paul Verschueren,
Directeur Research & Economic Affairs
"Recht op 5 dagen opleiding: een slecht idee."

Paul Verschueren
De belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat
Het onderzoek 'Tendensen in leren & ontwikkeling in organisaties' is een referentie in L&D  en bevraagt de ruime L&D-community in België en Nederland. Zowel interne L&D-verantwoordelijken van bedrijven en organisaties uit de private en de publieke sector, als L&D-aanbieders hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Dit zijn voor Federgon de meest opvallende conclusies uit het rijke onderzoeksrapport.
“Leren doe je in verbinding. De samenwerking met Federgon is daar een voorbeeld van. Ik zou ook willen meegeven: laat je niet misleiden door vendor-supported vaak buitenlands onderzoeksmateriaal. Onze resultaten zijn lokaal en écht.”

Kristoff Vandermeersch, Bedrijfsopleidingen.be
Herbekijk hier het L&D-webinar
Op maandag 10 oktober werden de resultaten officieel voorgesteld op een event/webinar in Hangar K in Kortrijk.
Federgon is partner van EdTech Station
Federgon en EdTech Station in Kortrijk hebben een partnerovereenkomst afgesloten. EdTech Station zag het levenslicht in het voorjaar van 2022 en wil Belgische bedrijven, starters, onderzoekers en professionals op het gebied van onderwijstechnologie samenbrengen.
Wij zijn Federgon, het netwerk voor werk
We behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze leden door sterk lobbywerk en zorgen voor individuele dienstverlening. We verenigen, adviseren, inspireren en creëren. In alles wat we ondernemen, streven we naar excellentie. Met onze ploeg van experts vormen we een kenniscentrum en zetten we die kennis om in vernieuwende ideeën en adviezen waarop kan gebouwd worden. 

Met een open blik kijken we naar de wereld van werk. Door onze stakeholders actief te inspireren, werken we mee aan oplossingen waar iedereen beter van wordt in een steeds evoluerende arbeidsmarkt. Want samen met onze leden beogen we één doel: werk maken van talent. Door een optimale ondersteuning in elke fase van hun loopbaan zorgen we er mee voor dat mensen hun plek vinden in de wereld van werk.
Paul Verschueren,
Directeur Research & Economic Affairs
+32 2 203 38 03