Ei bok for kjøkken og kantine på enkelt nivå med språktrening og praktiske oppgaver. Arbeidsnorsk for kjøkken og kantine er ei bok for et stort og viktig fagfelt. Boka legger opp til å få med seg både norsk og fag mens du er i arbeid eller for å komme raskt inn i arbeidslivet. 
Del I inneholder stoff på et enkelt nivå med språktrening og praktiske oppgaver.
Del II har flere faglige temaer og språket er noe vanskeligere.

Gunnhild Aakervik har tidligere gitt ut mange bøker som hjelpemidler for å bli bedre i norsk.
• På jobb Håndbok
• Basisnorsk for arbeidslivet
• Arbeid på hotell
• Bygg, anlegg, lager og vedlikehold
• På sykehjem, sykehus og hjemmetjeneste
• Barnehage - Norsk for arbeidslivet
Se www.fagnorsk.no