לאָמיר אין איינעם פּראַווען דעם יום־טובֿ!

ווי אַזוי ס׳האָט זיך געמאַכט (און ווידער געמאַכט) דאָס
אַרומנעמיק ענגליש־ייִדיש ווערטערבוך
(צום צווייטן אַרויסקום)

שליסט זיך אָן אין אַ זומישן שמועס מיט

גיטל שעכטער־ווישוואַנאַט און ד״ר הערשל גלעזער (מיט־שעף־רעדאַקטאָרן),
ד״ר חיה נאָווע (קאָנסולטאַנט),
און
ד״ר אײַזיק בלימאַן (פֿאָרזיצער/מאָדעראַטאָר)


זונטיק, דעם 27סטן פֿעברואַר 2022
00:21 בײַ טאָג (מיזרח־שעה)

00:9 אין דער פֿרי (מערבֿ־שעה); 00:81 (פּאַריז); 00:91 (ישׂראל)

פֿאַרשרײַבט זיך אויף דעם אָ לינק, וועט מען אײַך שיקן דעם זום-לינק:* * * *
Come help us celebrate this happy occasion!

“The Making (and Re-making) of the
Comprehensive English-Yiddish Dictionary”
(2nd edition, revised and expanded, Indiana University Press, 2021)

Listen in on this Zoom panel discussion in Yiddish with the editors of the CEYD
to learn how the monumental dictionary developed over the years
and how its goals may be different from previous English-Yiddish dictionaries

Gitl Schaechter-Viswanath and Dr. Paul Glasser (co-editors in chief),
Dr. Chaya Nove (consultant),
and
Dr. Isaac Bleaman (Chair/Moderator)


Sunday, February 27, 2022
12:00 noon EST

9:00 am (PST); 18:00 (Paris); 19:00 (Israel)


Please register here in order to get the Zoom link:


If you don't yet have a copy of the dictionary, you can order one at:
The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization 
and depends solely on your membership donations 
to provide you with "Afn Shvel" magazine,
Yiddish educational materials, and other programming.